Mosó- és tisztítószerekre vonatkozó uniós szabályozás

Az uniós rendeletek biztosítják, hogy a piacon kapható összes mosó- és tisztítószer biztonságos legyen a végfelhasználó és a környezet számára. Az Unió alkalmazza a legambiciózusabb rendeleteket a vegyi anyagok forgalomba hozatalára. A mosó- és tisztítószerekre vonatkozó legfontosabb jogszabályok a következők: 

  • REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása)
  • CLP (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet)
  • BPR (a biocid termékekről szóló rendelet)
  • A mosószer rendelet

Az Európai Vegyianyag-ügynökség, ECHA az uniós vegyianyag-szabályozás végrehajtásáért felelős uniós ügynökség. Az ECHA a vegyi anyagok biztonságos felhasználásának megvalósítására törekszik az Unió polgárai és a környezet érdekében.  Az A.I.S.E. az ECHA által akkreditált érdekelt fél, amely együttműködik az ECHA-val a kulcsfontosságú jogszabályok, például a REACH, a CLP és a BPR sikeres végrehajtása érdekében. 

A REACH célja, hogy a vegyi anyagok belső tulajdonságainak meghatározása révén javítsa azok biztonságosságát és környezeti hatását. A REACH, amely 2007. június 1-jén lépett hatályba, esernyőrendeletévé vált a vegyi anyagok és az azokat használó termékek értékesítésére vonatkozóan. A mosó- és tisztítószerekben használt összetevőkre is vonatkozik a REACH, ezért ezek veszélyességét és kockázati tulajdonságait rendszeresen és alaposan felülvizsgálták. A REACH a vegyi anyagok forgalmazásának vagy felhasználásának korlátait is szabályozza: a REACH meghatározza az elfogadhatatlan kockázati szint esetén alkalmazandó korlátozásokat, például egy adott kémiai összetevő lakossági értékesítésének tilalmát.

A REACH rendelet technikai részletei iránt érdeklődő fogyasztó többet megtudhat az ágazat weboldalán, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldalán.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) az összes ember és a környezet érdekében egységes keretet hoz létre a vegyi anyagok azok veszélyei alapján történő osztályozására és címkézésére vonatkozóan. A CLP rendelet  (1272/2008/EU) a GHS-t átülteti az Unióban, Izlandon, Liechtensteinban és Norvégiában.  A legtöbb mosó- és tisztítószer keverék, ezért azoknak meg kell felelniük a CLP-nek és azokat a CLP szerint kell osztályozni, felcímkézni és csomagolni.

A rendelet útmutatást nyújt az összes készítmény azonosításához és osztályozásához azok emberi egészségre és a környezetre jelentett veszélye, például tűzveszélyessége, toxicitása, a vízbe engedésekor kifejtett hatása stb. alapján, és útmutatást ad a termékekben használt vegyi anyagok címkézésére és csomagolására vonatkozóan. Ezt a címkézést a csomagoláson lehet feltüntetni, mint ahogy az a fogyasztói termékek esetében történik, vagy az az ipari felhasználásra szánt professzionális termékek biztonsági adatlapján szerepel.

A CLP rendelet technikai részletei iránt érdeklődő fogyasztó többet megtudhat az ágazat weboldalán.

A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett a biocid termékekről szóló rendelet (528/2012/EU) a biocid termékeket harmonizált módon szabályozza az Európai Unió egész területén annak érdekében, hogy biztonságosan forgalomba hozzák azokat.  Hatályon kívül helyezi a 98/8/EK rendeletet.


Az A.I.S.E. számos módon segíti a végrehajtást azáltal, hogy hozzájárul az Európai Bizottsággal, az illetékes hatóságokkal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (ECHA) folytatott megbeszélésekhez és tevékenységekhez. Az A.I.S.E. támogatja a biocid termékek harmonizált európai piacának létrehozására vonatkozó célkitűzést. Üdvözöljük a rendelet által bevezetett új mechanizmusokat, például az uniós engedélyeztetést, az összehangolt kockázatértékelést és a biocid termékcsaládok fogalmát.  Álláspontunk szerint a biocid termékek harmonizált belső piaca következtében javulhat a termékek elérhetősége, és az adminisztratív terhek csökkentése révén ösztönözni fogja az innovációt. Biztosítani fogja azt is, hogy az emberi egészség és a környezet védelmére ugyanazok a szigorú előírások vonatkozzanak az Európai Unió egész területén.

A biocid termékekről szóló rendelet technikai részleteiről érdeklődő fogyasztó többet tudhat meg az ágazat honlapján.

E rendelet 2005 óta van hatályban, amikor is felváltotta a korábbi jogszabályokat.  Előírja, hogy a mosó- és tisztítószerekben használt felületaktív anyagoknak szigorú biológiai lebonthatósági kritériumoknak kell megfelelnie. Ez a környezet védelme szempontjából fontos, mivel a legtöbb mosó- és tisztítószert a lefolyóba engedik és víztisztító üzemekben kezelik. A rendelet azt is előírja, hogy a például kis mennyiségű allergén összetevő jelenlétére vonatkozó konkrét termékinformációkat elérhetővé kell tenni a csomagoláson és az interneten. A rendeletet 2013-tól kezdve kiterjesztették a foszfát fogyasztói mosószerekben és gépi mosogatótablettákban történő felhasználásának az Unió valamennyi országában való (EU 259/2012) tilalmára.

A mosószer rendelet technikai részletei iránt érdeklődő fogyasztó többet megtudhat azágazat weboldalán.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline