Przemysł detergentowy i produktów do czyszczenia od dawna angażuje się w poprawę zrównoważonego rozwoju swoich produktów. Większość firm, która wytwarza takie produkty i sprzedaje je w Europie, przystąpiła do branżowego programu zrównoważonego rozwoju, zwanego Kartą Zrównoważonego Czyszczenia.

 

Jak działa Karta?

Firmy, które podpisały Kartę zobowiązują się do ciągłego doskonalenia zarówno w zakresie produkcji, jak i formułowania swoich produktów. Zapewnione jest również doradztwo w zakresie promowania zrównoważonego wykorzystania produktów, dzięki czemu jest to bardzo kompleksowy system zrównoważonego rozwoju, obejmujący roczne sprawozdania i niezależną weryfikację.
Śledzone działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują m.in. zużycie energii, emisje CO2, zużycie wody, ilość odzyskanych materiałów opakowaniowych oraz ograniczenie stosowania materiałów o niskim poziomie biodegradacji. Ocenia się również wydajność czyszczenia, ponieważ stosowanie środków czyszczących o niskim stopniu oddziaływania na środowisko, które nie działają, mija się z celem. Wyniki podlegają niezależnej weryfikacji.

Redukcja śladu węglowego i ilości opakowań

Karta obowiązuje od 2005 roku. W ciągu 15 lat przedsiębiorstwa objęte Kartą ograniczyły emisje CO2 o 40% na jedną tonę produkcji, znacznie przekraczając cel ustalony przez UE po porozumieniu paryskim w 2015 r., polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku. Ilość opakowań zmniejszono o 32%.

Sama Karta jest również regularnie aktualizowana i uaktualniana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (A.I.S.E.), które stworzyło ten program. Na przykład, nowym celem wprowadzonym w 2019 r. jest zapewnienie, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.

Znak zrównoważonego rozwoju przemysłu

Znaku Karty mogą używać firmy, które – oprócz wymogów produkcyjnych – spełniają również normy dotyczące produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Konsumenci mogą być pewni, że produkty opatrzone tym znakiem spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa środowiskowego, minimalizują ilość odpadów i dostarczają jasnych i przejrzystych informacji o tym, jak używać produktów w sposób bardziej zrównoważony. Obejmują one:
- efektywne wykorzystanie zasobów (np. poprzez promowanie bardziej zagęszczonych produktów)
- profil bezpieczeństwa środowiskowego preparatu (oparty na restrykcyjnych i konserwatywnych ocenach narażenia)
- optymalne wykorzystanie opakowań i zawartości materiałów pochodzących z recyklingu
- wydajność czyszczenia
- zapewnienie wskazówek dotyczących najlepszego wykorzystania w celu promowania zrównoważonej konsumpcji.
Możesz mieć pewność, że znak ten pomoże Ci wybrać detergenty i środki czystości, które spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Zwracaj uwagę na to, jak czyścisz

Wszystko to są dobre wiadomości, ale czy wiesz, że większość produktów takich jak detergenty do prania i zmywania naczyń wywiera wpływ na środowisko naturalne podczas ich używania? Dzieje się tak ze względu na energię zużywaną w procesie czyszczenia.

Mając to na uwadze, bardzo ważne jest, aby podczas czyszczenia starać się stosować zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii

Szukaj produktów, które posiadają logo Karty Zrównoważonego Czyszczenia, stosuj się do umieszczonych na etykiecie wskazówek dotyczących zrównoważonego użytkowania i zapoznaj się z wszystkimi innymi przydatnymi wskazówkami dostępnymi na tej stronie.

Wszystkie szczegóły dotyczące kryteriów i zasad Karty znajdują się na stronie www.sustainable-cleaning.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline