De was-, reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie zet zich al lang in voor de verbetering van de duurzaamheid van haar producten. De meeste bedrijven die deze producten maken en verkopen in Europa hebben zich aangesloten bij de duurzaamheidsregeling van de industrie, het zogenaamde Charter voor Duurzaam Schoonmaken.

Hoe het Charter werkt

Bedrijven die het Charter ondertekenen, verplichten zich tot voortdurende verbetering, zowel in de productie als in de formulering van hun producten. Er wordt ook advies gegeven om het duurzaam gebruik van producten te bevorderen, waardoor het een zeer uitgebreide duurzaamheidsregeling is, met inbegrip van jaarlijkse rapportage en onafhankelijke beoordeling.
De duurzaamheidsmaatregelen die worden gevolgd, omvatten onder andere energieverbruik, CO2uitstoot, watergebruik, de hoeveelheid gerecycleerd materiaal in verpakkingen en de vermindering van het gebruik van slecht afbreekbare materialen. De reinigingsprestaties worden ook geëvalueerd, omdat het gebruik van een reinigingsmiddel met een lage impact onzinnig is als het niet werkt. Resultaten worden onafhankelijk beoordeeld.

Verlaagde CO2-voetafdruk en minder verpakkingen

Het Charter is van kracht sinds 2005. In 15 jaar tijd hebben de bedrijven van het Charter de CO2 uitstoot met 40% per ton productie verminderd, wat aanzienlijk meer is dan de doelstelling die de EU na het Akkoord van Parijs in 2015 had bepaald om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen. Verpakkingen zijn met 32% gereduceerd.
Het Charter zelf wordt ook regelmatig herzien en verbeterd door A.I.S.E., de Europese branchevereniging voor was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, die de regeling heeft ontwikkeld. Een nieuwe doelstelling die in 2019 is ingevoerd, is bijvoorbeeld dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat alle verpakkingen recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn.

Het duurzaamheidskeurmerk van de industrie

Bedrijven die - naast de productie-eisen - voldoen aan de normen voor duurzaamheidsproducten mogen gebruik maken van het Charter-keurmerk.

De consument kan er zeker van zijn dat producten met de productmarkering voldoen aan hoge normen voor milieuveiligheid, afval tot een minimum beperken en duidelijke en transparante informatie verstrekken inzake het gebruik van producten op een duurzamere manier. Deze omvatten:

  • efficiënt gebruik van middelen (bijvoorbeeld door het promoten van compactere producten)
  • het milieuveiligheidsprofiel van de formule (gebaseerd op strikte en conservatieve blootstellingsbeoordelingen)
  • het optimale gebruik van de verpakking en de inhoud van gerecycleerd materiaal
  • de reinigingsprestaties van het product
  • het verstrekken van tips voor een optimaal gebruik om duurzame consumptie te bevorderen.

U kunt er dan zeker van zijn dat deze markering u helpt bij het kiezen van de juiste was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen op het gebied van hoge duurzaamheidsnormen.

Let op hoe u schoonmaakt

Dit is allemaal goed nieuws, maar wist u dat producten zoals was- en vaatwasmiddelen de grootste impact hebben op het milieu bij het gebruik ervan, vanwege de energie die wordt gebruikt in het reinigingsproces?

Het is dus ook heel belangrijk om te blijven proberen om duurzamer te werk te gaan bij het schoonmaken van uw huis
Kijk naar producten die het logo van het Charter voor Duurzaam Schoonmaken dragen, volg de tips voor duurzaam gebruik op het etiket en bekijk alle andere nuttige tips op deze site.
Voor alle details over de chartercriteria en -principes kunt u terecht op de website www.sustainable-cleaning.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline