Puhastus- ja hooldusvahendite tööstus on juba ammu võtnud kohustuse muuta oma tooted jätkusuutlikumaks. Enamik ettevõtteid, kes neid tooteid valmistavad ja Euroopas müüvad, on liitunud tööstuse jätkusuutlikkuse kavaga, mida nimetatakse säästliku puhastamise hartaks.

Kuidas harta toimib

Jätkusuutlikkuse meetmed hõlmavad muu hulgas energiakasutust, CO2 heidet, veekasutust, ringlussevõetud materjali kogust pakendis ja halvasti biolagunevate materjalide kasutamise vähendamist. Samuti hinnatakse puhastamisvõimet, sest jätkusuutlikust tootest pole kasu, kui see ei puhasta. Tulemusi kontrollitakse sõltumatult.

Väiksem süsinikujalajälg ja vähem pakendeid

Harta on kehtinud alates 2005. aastast.  15 aasta jooksul on harta ettevõtted vähendanud CO2 heitkoguseid ühe tonni toodangu kohta 40%, mis on tunduvalt parem tulemus kui eesmärk, mille seadis EL 2015. aastal pärast Pariisi kokkulepet, ehk vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40% võrra. Pakendeid on vähendatud 32%.

Euroopa puhastus- ja hooldusvahendite tööstuse ühendus A.I.S.E. vaatab harta ise korrapäraselt läbi ning ajakohastab seda. Näiteks on 2019. aastal kehtestatud uus eesmärk tagada kõigi pakendite taaskasutatavust, korduvkasutatavus või kompostitavus.

Tööstuse jätkusuutlikkuse märk

Ettevõtted, mis lisaks tootmisnõuetele vastavad ka säästva toote standarditele, võivad kasutada harta märki.

Tarbijad võivad olla kindlad, et tootemärgiga tähistatud tooted vastavad keskkonnaohutuse kõrgetele standarditele, minimeerivad jäätmeid ning annavad selget ja läbipaistvat teavet toodete jätkusuutlikumalt kasutamise kohta. Need on:

  • tõhus ressursikasutus (näiteks kompaktsete toodete edendamise kaudu);
  • koostise keskkonnaohutus (põhineb rangetel ja konservatiivsetel kokkupuutehinnangutel);
  • pakendite optimaalne kasutamine ja ringlussevõetud materjali osakaal;
  • toote puhastusvõime;
  • parimate kasutusviiside soovituste andmine eesmärgiga soodustada säästvat tarbimist.

Seejärel võite olla kindel, et see märk aitab teil valida kõrgetele säästvusstandarditele vastavaid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Olge puhastades tähelepanelik

Kõik see on suurepärane, kuid kas teadsite, et suurem osa toodete nagu pesu- ja nõudepesuvahendid keskkonnamõjust tekib nende kasutamise ajal tarbitava energia tõttu?

Seega on väga oluline püüda olla kodus koristades säästvam.

Otsige tooteid, millel on säästliku puhastamise harta logo, järgige märgisel olevaid säästva kasutamise soovitusi ning vaadake ka sellel saidil olevaid muid kasulikke nõuandeid.

Harta kriteeriumide ja põhimõtete kohta leiate täpsemat teavet aadressilt www.sustainable-cleaning.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline