Mazgāšanas līdzekļu un kopšanas produktu nozare ir jau daudzus gadus biju uzticīga savu produktu ilgtspējas uzlabošanai. Lielākā daļa uzņēmumu, kas ražo šos produktus un tirgo tos Eiropā, ir parakstījuši nozares ilgtspējas shēmu, kuru dēvē par Ilgtspējīgas tīrīšanas hartu.

Ilgtspējas rādītāju cita starpā ietver enerģijas izlietojumu, izdalīto CO2, ūdens izlietojumu, otrreizējo izejvielu daudzumu iepakojumā un mazāku slikti bioloģiski noārdošos materiālu lietošanu. Tiek novērtēts arī tīšanas sniegums, jo nav nekādas jēgas no maz efektīva tīrīšanas produkta, kas nedarbojas. Rezultāti tiek verificēti neatkarīgi.

Oglekļa pēda un iepakojuma samazinājums

Harta pastāv kopš 2005. gada.  15 gadu laikā hartas uzņēmumi ir samazinājuši CO2 emisijas par 40% uz produkcijas tonnu, kas ir tālu priekšā ES noteiktajam mērķim saskaņā ar 2015. gada Parīzes vienošanos samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju par vismaz 40% līdz 2030. gadam. Iepakojums ir samazināts par 32%.

Arī pašu hartu regulāri pārskata un atjaunina A.I.S.E., Eiropas mazgāšanas līdzekļu un kopšanas produktu nozares asociācija, kas izstrādāja šo shēmu. Piemēram, jauns 2019. gadā ieviests mērķis ir paredz uzņēmumiem gādāt, lai viss iepakojums būtu pārstrādājams, kompostējams vai atkārtoti izmantojams.

Nozares ilgtspējas zīme

Uzņēmumi, kas — papildus ražošanas prasībām — atbilst produktu ilgtspējas standartiem, var izmantot hartas zīmi.

Patērētāji var būt droši, ka produkti ar šo zīmi atbilst augstiem standartiem vides drošībā, samazina atkritumus un sniedz skaidru un uzticamu informāciju par to, kā izmantot šos produktus ilgtspējīgā veidā. Tas ietver:

  • efektīvu resursu izlietojumu (piemēram, veicinot kompaktāku produktu ražošanu);
  • formulas vides drošības profilu (pamatojoties uz stingriem un konservatīviem iedarbības novērtējumiem);
  • iepakojuma optimāls izlietojums un otrreizēji pārstrādātā materiāla saturs;
  • produkta tīrīšanas efektivitāte;
  • labās lietošanas prakses ieteikumu sniegšana, lai veicinātu ilgtspējīgu patēriņu.

Varat būt drošs, ka šī zīme palīdz izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus un kopšanas produktus, kas atbilst augstiem ilgtspējas standartiem.

Pievērsiet uzmanību tam, kā veicat tīrīšanu

Tās visas ir labas ziņas, bet vai zinājāt, ka lielākā daļa ietekmes uz vidi tādiem produktiem kā veļas un trauku mazgāšanas līdzekļiem rodas, kad tos izmantojat, tīrīšanas procesā patērētās enerģijas dēļ?

Tādēļ ir ļoti svarīgi arī turpināt uzlabot savu ilgtspēju metodēs, ar kurām uzturat mājas tīrību

Meklējiet produktus, kuriem ir ilgtspējīgas tīrīšanas hartas logo, ievērojiet uz etiķetes norādītos ilgtspējīgas lietošanas ieteikumus un apskatiet visus pārējos noderīgos ieteikumus šajā lapā.

Pilna informācija par hartas kritērijiem un principiem ir atrodama: www.sustainable-cleaning.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline