Tvättmedels- och underhållsproduktindustrin har länge åtagit sig att förbättra miljömässig hållbarhet på sina produkter. De flesta företag som tillverkar dessa produkter och säljer dem i Europa har skrivit på branschens hållbarhetsplan som heter Stadgan för hållbar rengöring.

Hur stadgan fungerar

De hållbarhetsmått som mäts inkluderar bland andra energiförbrukning, CO2-utsläpp, vattenförbrukning, andelen av återvunnet material i förpackningar och reducering av användningen av icke biologiskt nedbrytbara material. Rengöringsprestandan utvärderas också eftersom det inte är någon vits med att ha en produkt med låg miljöpåverkan ifall produkten inte fungerar. Resultaten verifieras oberoende.

Reducering av koldioxidavtryck och förpackningsmaterial

Stadgan har funnits sedan 2005.  Under 15 år har stadgans företag minskat ner CO2 - utsläppen med 40 % per ton producerat vilket ligger väl före det mål satt av EU efter Parisöverrenskommelsen 2015 om att skära ner växthusgasutsläppen med minst 40 % fram till år 2030. Förpackningsmaterial har reducerats med 32 %.

Stadgan i sig själv revideras och uppdateras även regelbundet av A.I.S.E., den europeiska branschföreningen för tvätt- och underhållsprodukter, som utvecklade planen. Som exempel introducerades 2019 ett nytt mål för företagen med syfte att säkerställa att alla förpackningar antingen kan återvinnas, återanvändas eller komposteras.

Branschens hållbarhetsmärke

Företag som uppfyller – utöver tillverkningskraven – standarden för hållbara produkter får använda stadgans märkning.

Konsumenter kan vara säkra på att produkter som bär detta produktmärke uppfyller höga standarder för miljömässig säkerhet, minimerar avfall och erbjuder tydlig och transparent information om hur produkten skall användas på ett mer hållbart sätt. Dessa inkluderar:

  • effektiv användning av resurser (till exempel genom att främja mer kompakta produkter)
  • produktens miljösäkerhetsprofil (baserad på strikta och konservativa exponeringsbedömningar)
  • den optimala användningen för förpackningar och innehåll av återanvänt material
  • produktens rengöringsprestanda
  • tillhandahållandet av tips för bästa användning för att främja hållbar förbrukning.

Du kan därefter vara säker på att denna märkning hjälper dig att välja den rätta tvätt- och underhållsprodukten vad gäller hög hållbarhetsstandard.

Tänk på hur du rengör

Allt detta är goda nyheter men visste du att den största miljöpåverkan från produkter som tvätt- och diskmedel sker när du använder dem på grund av den energi som går åt under rengöringsprocessen?

Därför är det väldigt viktigt att fortsätta försöka vara mer miljömedveten kring hur du rengör hemma.

Leta efter produkter som bär märkningen från Stadgan för hållbar rengöring, följ hållbarhetsråden på etiketten och läs alla andra användbara tips på denna sida.

För all information om stadgans kriterier och principer besök: www.sustainable-cleaning.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline