Odvětví výroby produktů pro čištění a úklid dlouhodobě usiluje o zlepšení udržitelnosti svých produktů. Většina společností, které tyto produkty vyrábějí a prodávají v Evropě, přijala program udržitelnosti odvětví pod názvem Charta pro trvale udržitelný úklid.

Jak Charta funguje

Sledovaná opatření v oblasti udržitelnosti zahrnují mimo jiné spotřebu energie, emise CO2, spotřebu vody, množství recyklovaného obsahu v obalech a snížení spotřeby materiálů, které se vyznačují nízkou biologickou odbouratelností. Hodnotí se také účinnost čištění, protože nedává smysl používat čisticí prostředek s malým dopadem na životní prostředí, který nefunguje. Výsledky procházejí nezávislou kontrolou.

Redukce emisí uhlíků a obalů

Charta funguje od roku 2005.  Za patnáct let snížily společnosti zapojené do Charty emise CO2 o 40 % na tunu výroby, což předčí i cíle stanovené Evropskou unií po Pařížské dohodě v roce 2015, která spočívá v omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 40 %. Množství obalů se snížilo o 32 %.

Sdružení A.I.S.E., Mezinárodní sdružení výrobců mýdel, čisticích a pracích prostředků, které program vytvořilo, Chartu také pravidelně reviduje a rozšiřuje. Například nový cíl zavedený v roce 2019 spočívá v tom, aby společnosti zajistily, že budou veškeré obaly recyklovatelné, znovu použitelné nebo kompostovatelné.

Značka udržitelnosti průmyslu

Společnosti, které vedle výrobních požadavků splňují také normy na udržitelnost produktů, mohou používat značku Charty.

Spotřebitelé si tak mohou být jisti, že produkty opatřené touto značkou splňují vysoké normy bezpečnosti pro životní prostředí, minimalizují tvorbu odpadu a poskytují srozumitelné a transparentní informace o tom, jak produkty používat udržitelným způsobem. Mezi ně patří:

  • efektivní využívání zdrojů (např. prosazování kompaktnějších produktů),
  • profil složení z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí (na základě přísných a konzervativních posouzení expozic),
  • optimální využívání obalů a obsahu recyklovaného materiálu,
  • účinnost produktu z hlediska čištění,
  • poskytování doporučení, jak nejlépe produkt používat, s cílem podporovat udržitelnou spotřebu.

Díky tomu si můžete být jisti, že vám tato značka pomůže vybrat produkty pro čištění a úklid v souladu s vysokými normami udržitelnosti.

Přemýšlejte o tom, jak uklízíte

To jsou dobré zprávy. Víte však, že většina vlivu těchto produktů na praní a mytí nádobí na životní prostředí probíhá, když je používáte? Je tomu tak kvůli energii spotřebované při procesu praní, mytí nebo čištění.

Proto je opravdu velmi důležité snažit se postupovat při úklidu domácnosti udržitelnějším způsobem.

Při nákupu hledejte produkty, které jsou opatřeny logem Charty pro trvale udržitelný úklid, řiďte se doporučeními pro udržitelnost uvedenými na štítku a seznamte se na webu i s dalšími užitečnými radami.

Bližší informace o kritériích a zásadách Charty najdete na webu: www.sustainable-cleaning.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline