Kui sageli olete kuulnud soovitust alati etiketti lugeda? Oluline on seda tõsiselt võtta.

Etyikettide eesmärk on aidata teil tooteid ohutult ja tõhusalt kasutada. Puhastus- ja hooldusvahendid võivad sisaldada ohtlikke koostisaineid ning etikett sisaldab palju kasulikke ja olulisi nõuandeid. Seega lugege alati enne toote kasutamist etiketti.

Puhastus- ja hooldusvahendite märgised sisaldavad palju erinevat teavet ning kõik see on oluline ja kasulik. Kogu seda teavet on lihtsam lugeda ja mõista, kui olete vaadanud meie videot. Lisateavet märgiste erinevate osade kohta leiate ka altpoolt.

Ohutu kasutamine

Selleks, et aidata teil tooteid ohutult kasutada ning täiendada EL-i määrustega ette nähtud olulist ohuteavet, sisaldavad etiketid ka tööstusharu poolt koostatud ohutu kasutamise juhiseid.

Need ohutu kasutamise piktogrammid aitavad teil koduseid puhastus- ja hooldusvahendeid ohutult kasutada ja hoiustada. Need on esitatud etikettidel ning annavad ohutu kasutamise kohta lihtsaid ja kasutajasõbralikke juhiseid. 

Vaadake kõiki tööstusharu ohutu kasutamise piktogramme ja selgitusi.

Ohuteave

Ohuteabe mõistmine

Euroopas reguleerib kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus ehk CLP määrus seda, kuidas peavad edastama kodumajapidamises kasutatavate puhastus- ja hooldusvahendite etiketid tootega seotud ohuteavet, et aidata tarbijatel toodet ohutult käsitseda ja kasutada.

Määruses määratakse kindlaks kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite klassifitseerimine, võttes aluseks toote võimaliku mõju inimestele ja keskkonnale. Kõigi ohtlikuks tunnistatud toodete etikettidel peab olema:

  • standardne ohusümbol ja tunnussõna;
  • ohulaused;
  • hoiatuslaused;
  • muu asjakohane teave.

Nende piktogrammide mõistmine

Sümbolite ja sõnade eesmärk on juhtida teie tähelepanu mõningate toodetega kaasneda võivatele ohtudele. Ettikettidel esitatud teave viitab pakendis olevale kontsentreeritud tootele: see ei viita kasutusel olevale ehk lahjendatud tootele (nt käsinõudepesuvahendi kasutamisel 5 liitris vees). Kui kasutate tooteid etikettidel esitatud juhiste järgi, ei puutu te nende ohtudega kokku.

Lisateavet CLP määruse ja piktogrammide kohta leiate Euroopa Kemikaaliameti veebisaidilt.

Doseerimine

Kui palju puhastusvahendit peaksite kasutama?

Enamik puhastusvahendite tootemarke annab teile nõu, kui palju toodet peaksite tõhusaks puhastamiseks kasutama, olgu siis pesupesemiseks, põrandate pesemiseks vms. Järgides toote etiketil esitatud juhiseid, võite olla kindel, et saavutate parimaid tulemusi, aidates samas keskkonda.

Kas teadsite, et liiga suures koguses pesuvahendit kasutades raiskate tegelikult ressursse (ja raha) ning seega kahjustate keskkonda? Ning aladoseerimisel tekib oht, et pesu ei saa täiesti puhtaks ja seda võib olla vaja uuesti pesta, milleks kulub taaskord vett, energiat ja pesuvahendit.

Rohkem teavet pesupesemisvahendite doseerimise kohta.

Koostisained ja allergeenid

Koostisained ja allergeenid

Toote igal keemilisel koostisainel on konkreetne otstarve. Mõned koostisained annavad tootele puhastusvõime, samas kui teised võivad aidata sellel vees paremini lahustuda või anda tootele meeldiva lõhna või värvi. Tänu sellele saame toote, mida on lihtsam kasutada ning mis puhastab suurepäraselt.

EL-i määrustega on kehtestatud, kuidas tuleks toote märgistel esitada teavet koostisainete kohta.

Detergendimääruses on sätestatud eeskirjad selle kohta, milliseid koostisaineid on vaja puhastusvahendite märgistel esitada. Selle peamine eesmärk on tagada, et te teate, mida puhastusvahend sisaldab, sest kui teil või mõnel teie pereliikmel tekib allergiline reaktsioon, saate järgmine kord toodet valides seda arvesse võtta. Märgistel on koostisaineid sageli rühmitatud ning nende kohta saate täpsemat teavet internetist.

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruses on sätestatud, et toote märgisel peavad olema kirjas koostisained, mille alusel määrati selle toote klassifikatsioon.

Soovite rohkem teada saada?

UFI-kood

Miks on UFI-kood olemas ja kust seda leida

Tarbekeemiatoodetega võib õnnetusi juhtuda igal ajal ja igas kohas, eriti kui teil on väikelapsed. Sellise õnnetuse korral pöörduge kohe arsti poole, võttes ühendust kohaliku mürgistusteabekeskuse või teatud juhtudel oma arstiga.

Tooteetikettidel on nüüdsest 16-kohaline UFI-kood (unikaalne koostise tähis) – seda küsitakse, kui pöördute arsti poole. UFI-kood aitab mürgistusteabekeskustel toodet ja selle koostisosi kiiremini tuvastada, et saaksite kiiremini täpset nõu.

UFI-kood on juba paljude toodete, näiteks puhastusvahendite, värvide, liimide ja väetiste etikettidel. Need võivad kahjustada teie tervist, kui neid ei kasutata õigesti. 2025. aastaks on kõigil neil toodetel UFI-kood, mis aitab kaitsta Euroopa kodanikke ohtude eest.

Lisateabe lingid
ECHA: Miks UFI on oluline
https://poisoncentres.echa.europa.eu/et/why-the-ufi-matters-for-everybody

 

Muu

Mida ma veel etiketil leida võin?

Toote märgistel on ka muud kasulikku teavet. Need võivad näidata, et toode vastab teatud säästvuskavale, näiteks säästliku puhastamise harta või EL-i ökomärgis. Puhastustoodete etiketid sisaldavad sageli ka soovitusi, kuidas toodet säästvalt kasutada ning säästa vett, CO2 ja raha.

Lisaks leiate sealt tootemargi või tootja kontaktandmed, kui soovite nendega lisateabe saamiseks otse ühendust võtta, samuti vöötkoodi ja toote netokaalu.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline