Hvor ofte har du blitt rådet til å lese etiketten. Det er viktig å ta dette seriøst.

Etiketter er der for å hjelpe deg med å bruke et produkt på en trygg og effektiv måte. Vaskemidler og vedlikeholdsprodukter kan inneholde farlige ingredienser og etiketten gir mange nyttige og viktige råd. Så les alltid etiketten før du bruker et produkt.

Etiketter på rengjørings- og vedlikeholdsprodukter inneholder flere ulike deler informasjon, og alle er nyttige og viktige. Se på videoen for å hjelpe deg med å lese og forstå denne informasjonen på en enklere måte. Du kan også lese mer om de ulike delene av etiketten under.

Sikker bruk

For å hjelpe deg til å bruke produkter på en sikker måte og komplementere den viktige fareinformasjonen foreskrevet av EU-lovgivning, vil du også finne veiledning om sikker bruk på etiketten som har blitt utviklet av bransjen.

Disse ikonene og frasene for sikker bruk hjelper deg til å bruke og oppbevare rengjørings- og vedlikeholdsprodukter på en sikker måte. De finnes på etiketten og gir instruksjoner om sikker bruk på en enkel og brukervennlig måte. 

Se alle bransjens ikoner for sikker bruk og forklaringer.

Fareinformasjon

Forstå fareinformasjon

I Europa regulerer reguleringen om klassifisering, merking og emballasje av kjemikalier - CLP - hvordan vaskemidlers og vedlikeholdsprodukters etiketter skal vise fareinformasjon relatert til produktet for å hjelpe deg til å håndtere og bruke produktet på en trygg måte.

Reguleringen bestemmer hvordan rengjøringsprodukter klassifiseres basert på produktets potensielle påvirkning på mennesker og miljø. Produkter som identifiseres som farlige må vise følgende på etiketten:

  • et standardisert faresymbol og signalord
  • fareadvarsler
  • forholdsregler
  • annen relevant informasjon.

Forstå disse piktogrammene

Symbolene og ordene er der for å fange din oppmerksomhet for farer noen produkter kan medføre. Informasjonen på etiketten viser til det konsentrerte produktet i emballasjen: det viser ikke til produktet i bruk, f.eks. oppløst (f.eks. når du bruker et oppvaskmiddel i fem liter vann). Gitt at du bruker produktene i henhold til instruksjonene på etiketten, blir du ikke eksponert for disse farene.

For mer detaljert informasjon om CLP-reguleringen og piktogrammene, kan du besøke nettsiden til European Chemicals Agency.

Dosering

Hvor mye vaskemiddel bør du bruke?

De fleste vaskemidler vil gi råd angående optimal mengde av produkt som bør brukes for effektive rengjøringsresultater, enten det gjelder klesvask, gulvrengjøring osv. Ved å følge anvisningene på etiketten til ditt valgte produkt, kan du være sikker på å få de beste resultatene samtidig som du hjelper miljøet.

Visste du at ved å bruke for mye vaskemiddel, sløser du med ressurser (og penger), og unngår dermed å hjelpe miljøet? Og ved underdosering risikerer du at det du vasker ikke blir helt rent og muligens må vaskes på nytt, noe som forbruker ekstra vann, energi og vaskemiddel.

Les mer spesifikk informasjon om dosering av vaskemiddel for klesvask.

Ingredienser og allergener

Hver kjemiske ingrediens i et produkt har et spesielt formål. Visse ingredienser gir produktet sine rengjørende egenskaper, andre hjelper det til å løse seg bedre opp i vann eller gi det en behagelig duft eller farge. Til sammen blir det et produkt som er enklere å bruke og gir gode resultater.

EU-lovgivning spesifiserer hvordan informasjon om produktingredienser skal vises på etiketter.

Reguleringen for vaskemidler setter regler for hvilken informasjon om ingredienser som må inkluderes på etikettene til vaskemidler. Hovedmålet er å sikre at du er klar over hva som finnes i vaskemidlet slik at, skulle du eller noen i din familie oppleve en allergisk reaksjon, du er i stand til å ta et informert valg når du velger et produkt. Ingredienser grupperes ofte sammen i ingrediensfamilier på etiketten, med mer detaljert informasjon tilgjengelig på nett.

Reguleringen om klassifisering, merking og emballasje spesifiserer at en produktetikett må vise listen over ingredienser som har trigget den spesifikke klassifiseringen av produktet

Vil du vite mer?

UFI Code

Why the UFI code exists and where to find it

Accidents involving everyday chemical products can happen at any time and any place – especially if you have small children. In case of such an accident, seek immediate medical advice by contacting your local poison centre or in some cases your doctor.

On product labels, you will gradually find a 16-character UFI code (unique formula identifier) – you will be asked for this when you seek medical advice. The UFI code helps poison centres identify the product and its ingredients quicker so that you can get accurate advice faster. 

The UFI code is already on the labels of many products - for example many cleaning products, paints, adhesives, and fertilisers. They can harm your health if they are not used correctly. By 2025, all of these products will have the UFI code – to help keep European citizens safe.

Links to further information
ECHA: Why UFI matters
https://poisoncentres.echa.europa.eu/why-the-ufi-matters-for-everybody

 

Annet

Hva annet kan jeg finne på etiketten?

Produktetiketter inneholder også annen nyttig informasjon. De kan vise at produktet samsvarer med en viss bærekraftsplan, slik som avtalen for bærekraftig rengjøring eller EU Ecolabel. Etiketter på rengjøringsprodukter inneholder også ofte tips om hvordan du bruker produktet på en bærekraftig måte og sparer vann, CO2 og penger.

Du vil også finne merkevarens eller produsentens kontaktinformasjon i tilfelle du ønsker å kontakte dem direkte for mer informasjon samt strekkoden og vekten på produktets innhold.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline