Anvendelsesvilkår

................................................................................

Læs venligst disse anvendelsesvilkår (herefter kaldet "anvendelsesvilkår") nøje, inden du browser og besøger dette website med adressen www.cleanright.eu/ samt det adgangsbegrænsede område som defineret nedenfor (herefter kaldet "website"). Det adgangsbegrænsede område er en integreret del af websitet.

Dette website ejes og drives af "Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien", forkortet "A.I.S.E.", en international, almennyttig forening oprettet under belgisk lov ("AISBL/IVZW"), med registreret adresse på Boulevard du Souverain 165, 4. etage, 1160 Bruxelles, Belgien og registreret i centralregistret over retlige enheder (Bruxelles distriktet) under nummer 538.183.615 (herefter refereret til som "A.I.S.E."). EU-momsnummeret tilhørende A.I.S.E. er BE 0538 183 615.

Tlf: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Generelle vilkår

Disse anvendelsesvilkår er gældende for enhver person, der tilgår og anvender websitet (herefter kaldet "bruger"), og disse betingelser kan af A.I.S.E når som helst blive ændret delvist eller i sin helhed uden foregående varsel. Du anbefales derfor at konsultere disse anvendelsesvilkår fra tid til anden, så du altid er opdateret med den seneste udgave. 

Anvendelsesvilkårene udgør den komplette og eksklusive aftale mellem bruger og A.I.S.E. hvad angår adgangen til websitet.

Når brugeren anvender dette website, accepterer vedkommende fuldt og helt nærværende anvendelsesvilkår og påtager sig at overholde dem. Hvis brugeren ikke accepterer disse anvendelsesvilkår, bedes vedkommende afstå fra på nogen måde at anvende websitet.

Ved overtrædelser af disse anvendelsesvilkår eller enhver anden kontraktlig forpligtelse mellem brugeren og A.I.S.E., forbeholder A.I.S.E. sig retten til at nægte brugeren adgang til websitet (inklusive og uden indskrænkning: det begrænsede område, som defineret nedenfor) uden at det berører A.I.S.E.'s eller enhver anden tredjeparts ret til at kræve kompensation for alle direkte og indirekte skader opstået på baggrund af sådanne overtrædelser.

 1. Indhold og begrænsning af ansvar

Informationerne og materialet indeholdt i dette website offentliggøres udelukkende i informationsøjemed. Indholdet stilles til rådighed af A.I.S.E i den allerbedste tro. De oplyste informationer anses for at være korrekte.

Ikke desto mindre udsteder A.I.S.E ingen erklæring eller garantier i forhold til oplysningerne angivet på dette website hvad angår deres tilstrækkelighed, pålidelighed, fuldstændighed eller nøjagtighed. På samme vis påtager A.I.S.E. sig heller ikke noget ansvar for unøjagtigt eller ufuldstændigt indhold.

Udover forsætlige handlinger og/eller ufravigelige lovbestemmelser, vil A.I.S.E under ingen omstændigheder kunne holdes ansvarlig for brugen af indholdet på dette website. På samme vis vil A.I.S.E. heller ikke kunne holdes ansvarlig for tab eller skader af nogen art (direkte, indirekte, deraf følgende, materielle, immaterielle osv.), som følge af brugen eller afhængigheden af informationerne præsenteret på dette website.

A.i.S.E. forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at ændre og aktualisere websitet og indholdet på selvsamme.

 1. Websitets kontinuitet

A.I.S.E har ret til når som helst og uden foregående varsel at forbedre og revidere websitet.

A.I.S.E kan når som helst og uden foregående varsel blokere eller begrænse (permanent eller midlertidigt) adgangen til websitet (inklusive det adgangsbegrænsede område, som defineret nedenfor).

 1. Sikkerhed

A.I.S.E. gør brug af en lang række sikkerhedsfunktioner med henblik på at beskyttet websitet mod uautoriseret adgang. A.I.S.E. kan dog ikke garantere, at websitet vil være sikkert eller fri for programfejl eller virusser. Brugeren anerkender, at adgangen til websitet udelukkende foregår på eget ansvar.

A.I.S.E. påtager sig intet ansvar for forstyrrelser eller skader på brugerens computersystem, software eller data i forbindelse med eller relateret til dette website eller brugen heraf. Brugerne opfordres til at tage passende og tilstrækkelige forholdsregler (såsom at gøre brug af anti-virussoftware), for derigennem at sikre, at alt hvad der måtte blive tilgået på dette website er fri for vira eller andre skadelige programmer, der måtte forstyrre eller skade brugerens computersystem, software eller data. 

Brugerne er ansvarlige for at konfigurere deres informationsteknologi, computerprogrammer og platform på en måde, så de kan tilgå websitet.

Brugerne må ikke misbruge websitet ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, computerorme, logiske bomber eller andet materiale, som er har et ondsindet eller teknologiskadende formål. Brugerne må ikke forsøge at skaffe sig uautoriseret adgang til websitet, serveren som websitet befinder sig på, eller enhver anden server, computer eller database forbundet til websitet. Brugerne må ikke angribe websitet via en såkaldt servicenægtelse eller distribueret servicenægtelse. Ved at overtræde denne regel, kan brugeren gør sig skyldig i en kriminel handling under den belgiske lov af 28. november 2000 vedrørende IT-kriminalitet.

A.I.S.E. vil indberette enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder og vil samarbejde med disse myndigheder.

 1. Intellektuelle rettigheder

Websitet og samtlige komponenter (indhold, varemærker, logoer, grafik, fotografier, animationer, videoer, musik, tekst osv.) tilhører A.I.S.E. De er beskyttet af intellektuelle rettigheder (såsom ophavsret og naborettigheder, varemærkerettigheder, osv.).

Gengivelse af materiale fra websitet er tilladt, så længe det ikke er med marketingformål for øje, og så længe kilden angives og anerkendes. 

Enhver overtrædelse af ovenstående restriktion kan udgøre en overtrædelse af de intellektuelle rettigheder og kan straffes med fængsel og bøder, uden at det berører muligheden for at rejse eventuelle erstatningskrav.

A.I.S.E. påberåber sig ingen ophavsret over de officielle dokumenter eller offentligt tilgængelige dokumenter præsenteret på websitet eller det adgangsbegrænsede område. Ophavsretten til tredjepartsmaterialet på websitet skal respekteres, hvis en sådan ophavsret eksisterer; der indrømmes ingen rettigheder.

 1. Links til websites tilhørende tredjepart

Links til andre websites stilles udelukkende til rådighed som en service. A.I.S.E. hverken godkender eller påtager sig noget som helst ansvar for informationerne på disse websites. A.I.S.E påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar af nogen art for disse andre websites og enhver information de måtte indeholde, undtagen hvis A.I.S.E. er ejeren af det pågældende website og hvis ansvarspådragelsen er i overensstemmelse med gældende anvendelsesvilkår.

Det er forbudt at tilføje hyperlinks ledende til andre websites uden forudgående skridtlig tilladelse fra A.I.S.E.

 1. Adgangsbegrænset område (partnerområde)

Det adgangsbegrænsede område kan kun tilgås af medlemmer af A.I.S.E. og er derfor ikke tilgængeligt for websitets øvrige brugere. Adgang kræver tildeling af brugernavn og adgangskode gennem A.I.S.E.

Brugernavnet og adgangskoden er strengt personlige og fortrolige. Medlemmet er ansvarligt for brugen af adgangskoden og for samtlige af vedkommendes aktiviteter på eller gennem det adgangsbegrænsede område.

A.I.S.E. bearbejder persondata relateret til adgangen til det adgangsbegrænsede område i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, inklusive EU's databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Se vores databeskyttelseserklæring for flere oplysninger om denne databehandling.

 1. Tilvejebragte serviceydelser

Gennem dette website kan brugeren sende en e-mail til venner med henblik på at støtte "Beskyt børn mod vaskekapsler"-kampagnen. Brugeren er alene ansvarlig for informationerne kommunikeret gennem denne e-mail og brugen af denne service.

A.I.S.E. bearbejder oplysningerne kommunikeret gennem brugerens anvendelse af denne service i hen henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, inklusive EU's databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Se vores databeskyttelseserklæring for flere oplysninger om denne databehandling.

 1. Anmodninger fra enkeltpersoner

Brugeren kan kontakte A.I.S.E. ved at sende et brev eller en e-mail til en af de nationale foreninger, der er medlem af A.I.S.E. Brugeren er alene ansvarlig for informationerne kommunikeret gennem disse breve og e-mails.

A.I.S.E. bearbejder oplysningerne kommunikeret gennem disse breve og e-mails i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, inklusive EU's databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Se vores databeskyttelseserklæring for flere oplysninger om denne databehandling.

 

 1. Ugyldighed

Skulle en eller flere af bestemmelserne i disse anvendelsesvilkår være ugyldige, uigennemførlige eller uden retskraft, gør dette ikke anvendelsesvilkårene som helhed ugyldige, uigennemførlige eller uden retskraft. Den pågældende bestemmelse, som er komplet eller delvist ugyldig, uigennemførlig eller ikke kan håndhæves, anses for ikke at være skrevet, mens de andre bestemmelser fortsat vil være fuldt gældende. Den ugyldige bestemmelse vil herefter blive erstattet af en anden bestemmelse med samme virkning.

 1. Rettighedsafgivelse

Manglende eller forsinket udøvelse af en rettighed i disse anvendelsesvilkår fortolkes ikke som en afgivelse af selvsamme. Manglende eller delvis udøvelse af en rettighed forhindrer ikke denne rettighed eller nogen som helst andre rettigheder i disse anvendelsesvilkår fra at blive udøvet på et senere tidspunkt.

 1. Gældende lov og jurisdiktion

Websitet og nærværende anvendelsesvilkår er underlagt belgisk lov. Enhver twist opstået i forbindelse hermed kan udelukkende afgøres af domstolene i Bruxelles, Belgien.

Cookiepolitik

 

Dette website (www.keepcapsfromkids.eu og det adgangsbegrænsede område som defineret i anvendelsesvilkårene) bruger cookies til at forbedre website-oplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer, tablet eller mobile enhed, når du besøger et website.

Hvis du fortsætter med at browse websitet eller klikker på "Jeg accepterer"-knappen, accepterer du brugen af cookies som beskrevet i denne cookiepolitik. Du er dog når som helst velkommen til at deaktivere cookies ved at ændre din browsers indstillinger (som beskrevet nedenfor). Hvis du deaktiverer cookies, kan A.I.S.E. dog ikke garantere en gnidningsfri oplevelse uden tekniske problemer.

Brug af cookies

A.I.S.E. bruger cookies (egne cookies og cookies fra tredjepart) i henhold til gældende lovgivning, inklusive den belgiske lov af 13. juni 2005 vedrørende elektronisk kommunikation.

Hvis du ønsker at fravælge cookies fra Google analytics, kan du downloade og installere følgende Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Deaktivering af cookies

Hvis du ønsker at blokere cookies, kan du gøre dette for din anvendte browser:

Hvis du deaktiverer cookies, kan det påvirke websitets funktionalitet og egenskaber. Vi anbefales derfor ikke brugerne at deaktivere cookies.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline