Priekšrocības

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Droša lietošana

  • Sargāt no bērniem.
  • Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja nokļūst acīs, rūpīgi izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens.
  • Pēc lietošanas noskalot un noslaucīt rokas.
  • Nenorīt. Ja norīts, meklēt medicīnisku palīdzību.
  • Cilvēkiem ar jutīgu vai bojātu ādu izvairīties no ilgstošas saskares ar produktu.

Ilgtspējīga lietošana

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.