Privalumai

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Saugus naudojimas

  • Saugoti nuo vaikų.
  • Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
  • Panaudojus nusiplauti rankas.
  • Vengti patekimo į burną. Prarijus kreiptis į gydytoją.
  • Asmenims, turintiems jautrią ar pažeistą odą, vengti ilgalaikio sąlyčio su produktu.

Tvarus naudojimas

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.