Τα οικιακά απορρυπαντικά και τα προϊόντα συντήρησης είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάζετε και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας και να τα κρατάτε πάντα μακριά από παιδιά

Καθώς τα προϊόντα καθαρισμού διατίθενται σε πολλές μορφές (π.χ. υγρά, στερεά, αεροζόλ) και έχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές (υγρό καθαρισμού τουαλέτας, στιλβωτικά σπρέι επιφανειών, σκόνη πλυσίματος κ.λπ.), οι οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης διαφέρουν και είναι συγκεκριμένες για το κάθε προϊόν. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να περιέχουν επικίνδυνα συστατικά.  Τέτοιου είδους συστατικά χρησιμοποιούνται, διότι είναι απαραίτητα για να δράσει σωστά το προϊόν. Για παράδειγμα, ορισμένα απορρυπαντικά περιέχουν ένζυμα για να βοηθήσουν στη διάσπαση και την αφαίρεση λιπών και άλλων λεκέδων από τρόφιμα στα ρούχα, ενώ τα απολυμαντικά μπορεί να περιέχουν ένα βιοκτόνο συστατικό για να αφαιρέσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωση επιβλαβών μικροοργανισμών.

Όταν ένα προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά, το κοινοτικό δίκαιο απαιτεί να περιλαμβάνονται στην ετικέτα ειδικά εικονογράμματα κινδύνου και πληροφορίες. Επιπλέον, θα δείτε μερικά χρήσιμα εικονίδια ασφαλούς χρήσης που αναπτύχθηκαν από την ευρωπαϊκή βιομηχανία προϊόντων καθαρισμού, που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τα επικίνδυνα οικιακά προϊόντα καθαρισμού με ασφάλεια.

Ρίξτε μια ματιά στη σειρά συμβόλων που ενδέχεται να δείτε σε μια ετικέτα καθαριστικού προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι σημαίνουν όλα.

Ακολουθήστε αυτήν τη βασική συμβουλή για να αποφύγετε τα ατυχήματα στο σπίτι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Κατανόηση των εικονογραμμάτων κινδύνου

Στην Ευρώπη, ο κανονισμός σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των χημικών προϊόντων (CLP) καθορίζει ποιες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα ενός χημικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών καθαριστικών προϊόντων), που θα σας βοηθήσουν να το χειριστείτε και να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα εικονογράμματα κινδύνου CLP που συνήθως εμφανίζονται στην ετικέτα των οικιακών απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού με μια απλουστευμένη εξήγηση του τι σημαίνουν και ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβετε όταν βλέπετε αυτό το εικονόγραμμα σε ένα προϊόν.

Φυσικά, πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά ολόκληρη την ετικέτα.

 • Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των χημικών ουσιών και τις απαιτήσεις του.
 • Εάν έχετε ακόμα παλιά προϊόντα πριν του 2015, ενδέχεται να έχουν διαφορετικά εικονογράμματα κινδύνου. Μάθετε πώς έχουν αλλάξει αυτά.
 • ΕΥΦΛΕΚΤΟ

  Σημασία:
  Εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα αέρια, αερολύματα, υγρό ή ατμός

  π.χ. αερολύματα (όπως αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, στιλβωτικά, καθαριστικά φούρνου, κ.λπ.)
  Πιθανώς επίσης σε καθαριστικά για παρμπρίζ, καθαριστικά τζαμιών, ορισμένα καθαριστικά γενικής χρήσης, απολυμαντικά

  Προφυλάξεις:
  • Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
  • Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμότητα.
  • Κρατήστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό

 • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Σημασία:
  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

  Προφυλάξεις:
  • Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον,
  • Συλλέξτε τυχόν διαρροές

 • ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΡΜΑ

  Σημασία:
  Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια.

  π.χ. καυστικά αποφρακτικά αποχετευτικών σωλήνων, όξινα καθαριστικά τουαλέτας, αφαλατικά, κ.λπ.

  Προφυλάξεις:
  • Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
  • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα/τα μάτια
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

 • ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

  Σημασία:
  Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια.
  π.χ. σε απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων, καθαριστικά γενικής χρήσης.
  Ενδεχομένως, ορισμένα υγρά απορρυπαντικά για πλύσιμο πιάτων στο χέρι

  Προφυλάξεις:
  Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
  Κρατήστε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη.
  Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
  Σε περίπτωση ατυχήματος, ξεπλύνετε με νερό.
  Αν νιώσετε αδιαθεσία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων

 • ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

  Σημασία:
  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος ή σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.
  π.χ. σε απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων,
  καθαριστικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων

  Προφυλάξεις:
  Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
  Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
  Σε περίπτωση ατυχήματος, ξεπλύνετε με νερό.

Σχετικά με τα εικονίδια ασφαλούς χρήσης

Στην ετικέτα που έχει αναπτυχθεί από τη βιομηχανία θα βρείτε επίσης οδηγίες για ασφαλή χρήση που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα με ασφάλεια, και που συμπληρώνουν τις σημαντικές πληροφορίες κινδύνου που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ.

Αυτά τα εικονίδια και οι φράσεις ασφαλούς χρήσης σάς βοηθούν να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης οικιακής χρήσης με ασφάλεια. Μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα και παρέχουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης με έναν απλό, προσιτό, και άμεσο τρόπο. 

Το εικονίδιο επικυρώθηκε επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στα μέσα του 2019 και συμπεριλήφθηκε στις οδηγίες της Υποεπιτροπής GHS (Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα  για την Ταξινόμηση και την Επισήμανση των Χημικών Ουσιών).

 • Μη διαχωρίζετε κάψουλες που έχουν κολλήσει μεταξύ τους
 • Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.
 • Άτομα με ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.
 • Μη προσπαθήσετε να το τρυπήσετε, σπάσετε ή κόψετε.
 • Κλείστε την σακούλα προσεκτικά.
 • Χρησιμοποιείστε το με στεγνά χέρια.
 • Μεταφέρετε το περιεχόμενο του ανταλλακτικού μόνο στον αρχικό περιέκτη.
 • Κλείστε το καπάκι προσεκτικά.
 • Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Ξεπλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 • Εξαερίζετε το χώρο μετά από κάθε χρήση.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι

Τα προϊόντα καθαρισμού είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Γι' αυτόν τον λόγο, πριν χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν θα πρέπει να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα. Ακολουθούν κάποιες καλές συμβουλές για το πώς να αποφύγετε την κακή χρήση και τα ατυχήματα και τι να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline