Najprej: vedno preberite etiketo

Pri določenih vrstah gospodinjskih izdelkov, kot so čistila za odtok ali belila, je potrebna posebna previdnost in so zato označeni s posebnimi simboli za nevarnost. Če na etiketi najdete simbol za nevarnost, nikoli ne uporabljajte izdelka, dokler natančno ne preberete stavka o nevarnosti in upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

Po zakonu morajo vsi potencialno nevarni izdelki na etiketi vsebovati varnostne informacije. Pomembno je, da potrošniki preberejo te informacije in da se zavedajo tveganja in lahko sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev varne uporabe izdelka. Na etiketi je navedeno tudi, kaj storiti v primeru nenamerne ali napačne uporabe ali nezgode.

Ko kličete zdravnika, center za zastrupitve ali podjetje, imejte izdelek vedno pri sebi, da boste lahko osebi na telefonski zvezi prebrali oznake z etikete. Tako vam bodo lahko natančno svetovali, kaj storiti. Če greste k zdravniku, vzemite izdelek s seboj v originalni embalaži.

Opomba: Simbol za nevarnost velja samo za izdelek, kot je v embalaži.

Preprečite nezgode

  1. Vedno preberite etiketo in upoštevajte navodila za varno uporabo
  2. Pri ravnanju z jedkimi izdelki nosite zaščitna oblačila ali opremo, kot so rokavice ali zaščitna očala
  3. Zagotovite ustrezno zračenje.  Delajte zunaj, kadar je to mogoče.
  4. Pri uporabi nevarnih izdelkov preprečite prisotnost otrok: izdelka nikoli ne puščajte zraven vedra ali na pultu.
  5. Ne pozabite, da varnostna zapirala ne zagotavljajo, da otroci ne bodo mogli odpreti embalaže, temveč jim to samo otežujejo.  Nevarne izdelke vedno hranite zunaj dosega otrok, po možnosti zaklenjeno.
  6. Nikoli ne odstranjujte oznak; poskrbite, da bodo te ostale čitljive.
  7. Nikoli ne mešajte dveh ali več izdelkov: lahko pride do nevarnih kemičnih reakcij.
  8. Izdelke vedno hranite v originalni posodi. Če uporabljate ponovno polnjenje, vedno uporabite isto posodo (da se izognete mešanju različnih izdelkov) in poskrbite, da otroci med polnjenjem niso prisotni.
  9. Preden zavržete posodo, zaprite embalažo (ali jo sperite).

Upoštevajte ta nasvet, kaj storiti v primeru nezgode ali nenamerne ali napačne uporabe