V nujnih primerih

  1. Ostanite mirni
  2. Poiščite zdravniško pomoč. Na etiketi poiščite informacije za nujne primere in upoštevajte navodila za prvo pomoč:
  • Zaužitje: ne izzovite bruhanja, takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve
  • Stik z očmi ali kožo: temeljito izperite s čisto vodo in se obrnite na zdravnika, če draženje ali bolečina vztraja. Če nosite kontaktne leče, jih takoj odstranite.
  • Alergijska reakcija: če pride do otekanja grla, pokličite zdravnika ali urgentno službo/reševalce
  1. V nujnem primeru poiščite zdravniško pomoč. To lahko dobite tudi v lokalnem centru za zastrupitve

 
Zaužitje
Bodite pripravljeni, da boste zdravniku navedli naslednje informacije:
– kateri izdelek je bil zaužit;
– kakšna količina izdelka je bila zaužita (grižljaj, požirek, skodelica itd.)
– kdaj je bil izdelek zaužit;
– simptomi;
– izvedeni ukrepi prve pomoči;
– starost in/ali teža bolnika.
– Znane alergije

Koža
Ob stiku nevarnih izdelkov s kožo je treba slednjo temeljito izprati s čisto in mlačno vodo. Pri jedkih izdelkih izpirajte vsaj 10-15 minut. Kadar ste v dvomih in/ali bolečina vztraja, obiščite zdravnika. Za več informacij o nevarnih izdelkih in simbolih, ki jih boste našli na embalaži izdelkov, si oglejte razdelek Preberite etiketo.

Oči
Če vam jedka snov pljuskne v oči, jih morate temeljito sprati s čisto in mlačno vodo. Če nosite kontaktne leče, jih takoj po stiku z izdelkom odstranite; snovi se lahko nabirajo v solzah za lečami, kar preprečuje izpiranje snovi. Ne pozabite dobro izpirati pod vekami. Kadar ste v dvomih in/ali bolečina vztraja, obiščite zdravnika.

Vdihavanje
V primeru nenamernega vdihavanja je treba najprej vdihniti svež zrak. Poskrbite, da druge osebe ne vstopijo v sobo po tem, ko ste jo zapustili, dokler ta ni ustrezno prezračena. Kadar ste v dvomih in/ali bolečina vztraja, obiščite zdravnika.

Centri za zastrupitve (CZ) v evropskih državah – podatki za stik