Výhody

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Bezpečné používanie

  • Skladujte mimo dosahu detí.
  • Nesmie prísť do kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami je potrebné hneď ich vymyť s veľkým množstvom vody.
  • Po použití si umyte ruky.
  • Nekonzumujte. V prípade požitia výrobku vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Ľudia s citlivou alebo poškodenou pokožkou by sa mali vyhýbať dlhodobému kontaktu s výrobkom.

Udržateľné používanie

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.