Vedeli ste, že 89% spotrebiteľov v EÚ* cíti, že keď je ich obydlie čisté, prináša im to pokoj mysle? Nepovažujte svoje zdravie za samozrejmosť. Udržiavanie našich domovov v čistote a dobré hygienické návyky sú životne dôležité pre naše zdravie, ako aj pre našu pohodu. Dobre, bezpečne a udržateľne, nemusí to byť ani fuška. Dobré návyky sú nevyhnutné pre naše zdravie.

Po prvé, objasnite, čo máme na mysli, keď hovoríme o čistení a hygiene.

Čistenie a hygiena - A čo vlastne znamenajú?

Čistenie je mechanické alebo chemické odstránenie nečistôt a špiny z ľudského tela, predmetu alebo oblasti. Za normálnych okolností je čistenie mydlom alebo saponátom a následné opláchnutie vodou dostatočné na odstránenie viditeľných nečistôt a alergénov. Čistenie tiež znižuje počet mikróbov na rukách, povrchoch a tkaninách.

Dezinfekcia je cielené použitie dezinfekčného prostriedku, ktorý má zabrániť šíreniu infekcie v situáciách, keď existuje vysoké riziko prenosu škodlivých mikróbov (napr. keď je niekto infikovaný alebo je náchylný na infekciu). Tieto výrobky bránia šíreniu infekcie deaktiváciou alebo usmrtením škodlivých organizmov.

Hygiena: je prax, prostredníctvom ktorej ľudia udržiavajú alebo podporujú dobré zdravie. Čistenie, upratovanie a podľa potreby dezinfekcia povrchov, rúk, zariadení, okolia a predmetov osobnej potreby s cieľom prelomiť reťazec infekcie prispievajú k hygiene. Ďalšími hygienickými opatreniami sú napríklad zachovávanie určitej vzdialenosti od chorých ľudí

Čistenie a hygiena doma – niektoré základné princípy

Náš domov upratujeme, pretože radi žijeme v príjemnom prostredí. Ale čistiace postupy, ktoré vykonávame v našich domovoch, majú tiež vplyv na udržanie nášho zdravia.

  1. Rutinné postupy, ktoré používame na udržanie čistoty a vône našich domovov, nám dávajú pocit pohody, ktorá prispieva k udržaniu zdravia;
  2. Rutinné čistenie znižuje úroveň „špiny“ a hmyzu ako sú roztoče, vši a pod. v domácnosti, čo môže mať nepriaznivý vplyv na naše zdravie, napr. alergény nachádzajúce sa v prachu môžu spôsobiť alergie, ako je astma;
  3. Rutinné čistenie na odstránenie prachu, nečistôt a čiastočiek jedla odrádza od prítomnosti myší, švábov a iných parazitov v domácnosti;
  4. Pravidelné čistenie posteľnej bielizne pomáha predchádzať problémom s plošticami;
  5. Rutinné čistenie znižuje hladinu húb, ktoré rastú na vlhkých miestach v kuchyni, kúpeľni a WC, ktoré môžu spôsobiť respiračné príznaky;
  6. Špecifické postupy (napr. čistenie, dezinfekcia, aplikácia tepla), ktoré vykonávame s cieľom zabrániť šíreniu škodlivých mikróbov, sú dôležité na ochranu pred expozíciou škodlivým mikróbom, ktoré môžu spôsobiť infekčné choroby.

Pri činnostiach 1 až 5 uvedených vyššie sa používa denná alebo týždenná čistiaca rutina, aby sa tieto potenciálne riziká znížili na prijateľnú úroveň. Čistenie za účelom prevencie infekcií je však iné.

Prečítajte si viac o prerušení reťazca infekcie prostredníctvom cielenej hygieny

*Spotrebiteľský prieskum A.I.S.E. 2020 v 23 krajinách EÚ

Spoluautorom tohto článku je profesorka Sally Bloomfield, ktorá je predsedkyňou a členkou vedeckej poradnej rady IFH, ako aj honorárnou profesorkou Londýnskej školy hygieny a tropického lekárstva. Profesorka Bloomfield je uznávaná odborníčka v oblasti domácej hygieny s viac ako 30 ročnými skúsenosťami vo výskume a vzdelávaní v oblasti hygieny. 

Medzinárodné vedecké fórum (IFH) bolo založené v roku 1997 s cieľom rozvíjať a podporovať hygienu v prostredí domácnosti a každodenného života na základe spoľahlivých vedeckých zásad.

Poznámka

Spoločnosť cleanright.eu používa pojem mikróby na označenie tak prospešných ako aj škodlivých mikroorganizmov. Pojem „baktérie“ nepoužívame, pretože toto slovo je často mätúce a mylne sa predpokladá, že tento pojem označuje „škodlivé mikróby“.