Visste du att 89 % av EU-konsumenterna* tycker att de får sinnesro när de vet att deras hem är rent? Ta inte din hälsa för given. Att hålla vårt hem rent och att ha bra hygienvanor är livsviktigt för vår hälsa såväl som för vårt välbefinnande. Om det görs bra, säkert och miljövänligt behöver det inte bli en rutinsyssla heller. Goda vanor är väsentliga för god hälsa.

Låt oss först vara tydliga med vad vi menar när vi pratar om rengöring och hygien.

Rengöring och hygien – vad menar de?

Rengöring är det mekaniska eller kemiska borttagandet av smuts och orenheter från människokroppen, ett objekt eller ett område. Vanligtvis är rengöring med tvål eller tvättmedel följt av sköljning med vatten tillräckligt för att ta bort synlig smuts och allergener. Rengöring minskar även antalet mikrober på händer, ytor och material.

Desinfektion är målet med användningen av desinfektionsmedel för att förhindra spridandet av infektion i situationer där det finns en hög risk för överföring av skadliga mikrober (t.ex när någon har en infektion eller är känslig för infektion). Dessa produkter förebygger spridandet av infektioner genom att inaktivera eller döda skadliga organismer.

Hygien: är den praxis som människor använder för att behålla och främja god hälsa. Att hålla sig själv och sin omgivning ren, göra rent och – när det behövs – desinfektera ytor, händer, enheter, omgivningar och personliga saker för att bryta infektionskedjan, bidrar i sin helhet till hygien. Andra hygienåtgärder är till exempel att hålla ett visst avstånd till sjuka människor.

Rengöring och hygien i hemmet – några basegenskaper

Vi rengör våra hem för att vi tycker om att leva i trevliga omgivningar. Men den rengöringspraxis vi utför i våra hem har också en inverkan på hur vi bibehåller vår hälsa.

  1. Den rutinmässiga praxis som vi använder för att se till att vårt hem ser och luktar rent ger oss en känsla av välbefinnande vilket bidrar till att bibehålla hälsan;
  2. Rutinmässigt rengörande minskar nivåerna i hemmet av ”smuts” och insekter såsom dammkvalster, löss med mera vilka kan ha en menlig inverkan på vår hälsa, dvs allergener som hittats i damm kan orsaka allergier som t.ex. astma;
  3. Rutinmässig rengöring för att ta bort damm, smuts och matpartiklar avskräcker närvaron av möss, kackerlackor osv i hemmet;
  4. Regelbunden rengöring av sängkläder hjälper till att förebygga problem med sängkvalster;
  5. Rutinmässig rengöring reducerar nivåerna av fungi som växer på fuktiga platser i köket, badrummet och toaletten vilka kan orsaka andningssymptom;
  6. De specifika rutiner (dvs rengöring, desinfektion, applicering av värme) vi utför för att förebygga spridningen av skadliga mikrober är viktiga för att skydda oss mot exponering av skadliga mikrober vilka kan orsaka infektionssjukdomar.

För aktiviteterna 1 till 5 ovan används en daglig eller veckostädningsrutin för att hålla de potentiella riskerna nere på en acceptabel nivå. Men rengöring för att förebygga infektioner är annorlunda.

Läs mer om att bryta infektionskedjan via målriktad hygien.

*A.I.S.E. konsumentundersökning 2020 i 23 EU-länder.

Denna artikel har skrivits tillsammans med professor Sally Bloomfield som är ordförande och medlem i Scientific Advisory Board på IFH såväl som hedersprofessor hos London School of Hygiene and Tropical Medicine. Professor Bloomfield är en erkänd expert på hygien i hemmet med mer är 30 års erfarenhet av hygienforskning och utbildning. 

The International Scientific Forum (IFH) etablerades 1997 för att utveckla och främja hygien i hemmet och i olika vardagliga situationer baserat på sunda vetenskapliga principer.

Notera

cleanright.eu använder termen mikrober för att referera till både goda och skadliga mikro-organismer. Vi använder inte termen ”bakterier” eftersom detta ord ofta förvirrande och felaktigt tros hänvisa till ”skadliga mikrober”.