Denna allmänna vägledning har tagits fram för att ge råd om god hygien i det fall någon är sjuk i ditt hushåll.

Notera dock att lämplig vägledning alltid bör sökas hos din läkare som kommer att ge dig råd i det fall specifika åtgärder behöver tas för sjukdomen hos personen i fråga.

Läs även artikeln om målinriktad hygien för att bryta infektionskedjan och för att hjälpa dig att skydda dig och din familj från smittsam sjukdom.

Allmänna råd om hur du bör tvätta

Rådet för god praxis vad gäller alla kläder, handdukar och sängkläder som har varit i kroppskontakt med en sjuk person, är att:

 • Tvätta dem separat från annan tvätt
 • Fyll tvättmaskinen och tvätta sedan händerna omedelbart
 • Tvätta på hög temperatur (d v s 60ºC eller högre) och använd helst ett tvättmedel som innehåller aktivt syreblekmedel (läs i ingredienslistan på paketets baksida).

  Notera: Försäkra dig om att ditt tvättprogram når denna temperatur under en tillräckligt lång tid.

Allmänna råd om hur du rengör ytor

 • Tvätta dina händer ofta med tvål och vatten eller vattenfritt handrengöringsmedel och desinficera de ytor som vidrörs ofta med ett desinfektionsmedel eller våtservett som dödar virus (see anteckningar nedan).
 • Om detta inte är möjligt (d v s ytan eller objektet kommer att skadas) bör du undvika att röra ytan överhuvudtaget, om du kan.
 • Kom ihåg att ett virus vanligtvis kan överföras till andra i ditt hem via tangentbord, fjärrkontroller, telefoner, dörrhandtag, kranar, toalettlock och spolknappar.
 • Rengör och desinficera toaletten dagligen. 

  Rengöringstrasor och svampar kan lätt sprida viruset från en yta till en annan. Se till att trasor desinficeras omedelbart efter varje användning med ett desinfektionsmedel som dödar virus. Torka trasan ordentligt innan nästa användning. Alternativt använd en engångstrasa eller våtservett.
 • Personer som är sjuka bör inte dela handdukar, ansiktstrasor, tandborstar, bestick/tallrikar m m med andra familjemedlemmar.
 • Personer som är sjuka bör inte förbereda/laga mat åt andra. Diska bestick och tallrikar med varm vatten och diskmedel, skölj noga och torka ordentligt. Förvara dessa separat från övriga familjens mat/dryckestillbehör.

Noteringar:

 • Vattenfria handrengöringsmedel (även kallade handsprit) som är effektiva för att inaktivera respiratoriska virus på händerna inkluderar många auktoriserade produkter baserade på >70% alkohol, peroxid, hypoklorit och andra aktiva ingredienser.
 • Inte alla produkter är effektiva mot virus, så kontrollera på etiketten om produkten är godkänd för detta ändamål.
 • Desinfektionsmedel och desinficerande rengöringsmedel godkända genom EUs BPR -process.
 • Våtservetter med alkohol som innehåller 70% v/v alkohol är användbara för att desinficera ömtåliga eller små ytor (v/v är procent alkohol per volym).

Lista over medverkande och ytterligare informationskällor:

The International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH)