Produsele excelente de curățare și de întreținere se bazează pe formule chimice excelente, pentru a face ceea ce trebuie să facă. Producătorii depun toate eforturile pentru a se asigura că produsele lor sunt sigure pentru utilizare, prin teste riguroase și oferind instrucțiuni și etichetare „ușor de urmărit”. Dar cum stabilesc producătorii ce este sigur și ce nu? Cum sunt stabilite nivelurile de „pericol” și de „risc”?

Atunci când abordăm caracteristicile de siguranță ale ingredientelor chimice, este important să înțelegem semnificația precisă a terminologiei utilizate. De exemplu, multe persoane utilizează termenii „pericol” și „risc” ca și cum ar fi interschimbabili, dar, de fapt, aceste cuvinte au semnificații foarte diferite.

Care este diferența dintre risc, pericol și expunere?

Pericolul unui produs chimic este capacitatea sa intrinsecă de a provoca efecte adverse. Riscul este probabilitatea ca aceste efecte să apară în aplicațiile în care este utilizată substanța chimică.

PERICOL: Modul în care un obiect sau o situație pot vătăma sănătatea și/sau mediul.

x

EXPUNERE: Măsura în care destinatarul posibil al vătămării este expus la sau poate fi influențat de pericol 

=

RISC: Probabilitatea ca vătămarea să aibă efectiv loc

Traversarea străzii, de exemplu, este o acțiune periculoasă, deoarece s-ar putea sfârși cu un accident. Dar nimeni nu sugerează interzicerea acesteia. În acest exemplu, îndrumările și măsurile de siguranță în cadrul cărora se desfășoară acțiunea reduc riscul la niveluri acceptabile. Același principiu poate fi aplicat și substanțelor chimice.

Pentru o substanță chimică, o evaluare a riscului trebuie să ia în considerare nu numai pericolele intrinseci ale acestei substanțe chimice, ci și modul în care aceste riscuri pot fi atenuate prin limitarea expunerii la niveluri acceptabile.  Prin urmare, este esențială furnizarea informațiilor despre substanțele chimice bazate pe evaluări ale riscurilor și pericolelor, pentru a oferi clienților și utilizatorilor finali o înțelegere adecvată a problemelor de siguranță implicate.

Procedând astfel, industria își demonstrează angajamentul față de utilizarea responsabilă a produselor sale, atât pentru siguranța umană, cât și pentru mediu.

Evaluarea și managementul riscului prezentat de substanțele chimice

Pentru a gestiona riscul, producătorii de produse care utilizează ingrediente chimice iau în considerare concluziile evaluărilor riscului atunci când își dezvoltă formulele. Pe baza acestor concluzii, ei determină modul în care riscul poate fi redus și comunică clienților și utilizatorilor finali informațiile relevante cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și măsurile adecvate de reducere a riscurilor care trebuie să fie luate.

Aceste informații sunt comunicate prin diferite canale, inclusiv prin site-ul web al producătorului, prin linia telefonică de relații cu clienții și prin eticheta sau ambalajul produsului în sine.