Firmy wprowadzające produkty na rynek są odpowiedzialne za zapewnienie, że produkty te są bezpieczne w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz za możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie. Wymagają tego stosowne przepisy.
Jest to bardzo mało prawdopodobne, ale mimo wszystko możliwe, że niektóre składniki mogą powodować alergię. W środkach czystości, za główne substancje, które mogą powodować alergię uważane są substancje zapachowe i środki konserwujące.

 

Środki konserwujące

Zadaniem konserwantów zawartych w detergentach i środkach czystości jest zapewnienie utrzymania jakości produktu i niedopuszczenie do pogorszenia jego właściwości. Istnieje bardzo ograniczona liczba przypadków, w których ludzie doświadczyli reakcji alergicznej na konserwanty znajdujące się w detergentach. Środki konserwujące są zawsze oznaczone na etykiecie przy użyciu ich nazwy INCI*, co umożliwia wybór właściwego produktu.

Substancje zapachowe

Substancje zapachowe, które znajdują się w wielu towarach konsumpcyjnych, składają się zazwyczaj z kilku różnych składników. Stwierdzono, że niektóre z nich mają większy potencjał uczulający niż inne. Przepisy europejskie określają 26 najczęstszych alergenów zapachowych i wymagają, aby w przypadku, gdy którykolwiek z nich jest stosowany w produkcie w ilości przekraczającej 0,01% wagi produktu, był on wymieniony na etykiecie produktu. Pozwala to każdemu konsumentowi, który wie, że ma reakcję alergiczną na tę substancję, na podjęcie świadomej decyzji, czy dany produkt jest dla niego odpowiedni.

ingredients green

 

 *INCI

INCI to Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych. Zastosowanie INCI ułatwia konsumentom we wszystkich krajach, bez względu na różnice językowe, łatwe rozpoznanie użytych składników. Na etykiecie, nazwy substancji są podane zgodnie z INCI.