Po pierwsze: zawsze czytaj etykietę
Niektóre rodzaje środków stosowanych w gospodarstwie domowym, np. środki do czyszczenia rur odpływowych lub wybielacze, wymagają zachowania szczególnej ostrożności i dlatego są oznaczone specjalnymi symbolami zagrożenia. Jeśli na etykiecie znajduje się symbol zagrożenia, nigdy nie używaj produktu, dopóki nie przeczytasz uważnie ostrzeżenia i nie podejmiesz zalecanych środków ostrożności.

Zgodnie z prawem wszystkie potencjalnie niebezpieczne produkty muszą być opatrzone informacją dotyczącą bezpieczeństwa na etykiecie. Istotne jest, aby konsumenci zapoznali się z tymi informacjami, tak aby byli świadomi ryzyka i mogli podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu. Etykieta informuje również o tym, co należy zrobić w przypadku niewłaściwego użycia lub wypadku.

Dzwoniąc do ośrodka kontroli zatruć lub do lekarza, zawsze miej produkt przy sobie, aby móc odczytać rozmówcy treść informacji na etykiecie. Umożliwi mu to udzielanie dokładnych porad odnośnie tego, co należy zrobić. Jeśli pójdziesz do lekarza, weź ze sobą produkt w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga: Symbol zagrożenia odnosi się tylko do produktu znajdującego się w opakowaniu.

Zapobieganie wypadkom

  1. Zawsze czytaj etykietę i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.
  2. Podczas stosowania produktów żrących stosuj odzież lub sprzęt ochronny, np. rękawice lub okulary ochronne.
  3. Zapewnij odpowiednią wentylację.  Gdy jest to możliwe, pracuj na zewnątrz.
  4. Nie pozwalaj, aby dzieci zbliżały się do produktów niebezpiecznych; nigdy nie zostawiaj produktu obok wiadra lub na blacie.
  5. Pamiętaj, że zamknięcie zapobiegające otwarciu opakowania przez dzieci nie gwarantuje, że nie będą one w stanie go otworzyć, a jedynie je utrudnia.  Zawsze przechowuj niebezpieczne produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci, najlepiej pod zamkiem.
  6. Nigdy nie usuwaj etykiet; upewnij się, że pozostają one czytelne.
  7. Nigdy nie mieszaj dwóch lub więcej produktów razem, ponieważ może to spowodować niebezpieczną reakcję chemiczną.
  8. Produkty zawsze przechowuj w ich oryginalnym opakowaniu. Jeśli uzupełniasz produkt, zawsze używaj tego samego pojemnika (aby uniknąć mieszania różnych produktów) i upewnij się, że dzieci nie są obecne podczas napełniania.
  9. Przed wyrzuceniem pojemnika zamknij opakowanie (lub wypłucz je).

 

Postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami odnośnie postępowania w razie wypadku lub niewłaściwego użycia