Przemysł detergentowy i produktów do czyszczenia od dawna angażuje się w poprawę zrównoważonego rozwoju swoich produktów. Większość firm, która wytwarza takie produkty i sprzedaje je w Europie, przystąpiła do branżowego programu zrównoważonego rozwoju, zwanego Kartą Zrównoważonego Czyszczenia.

 

Jak działa Karta?

Firmy, które podpisały Kartę zobowiązują się do ciągłego doskonalenia zarówno w zakresie produkcji, jak i formułowania swoich produktów. Zapewnione jest również doradztwo w zakresie promowania zrównoważonego wykorzystania produktów, dzięki czemu jest to bardzo kompleksowy system zrównoważonego rozwoju, obejmujący roczne sprawozdania i niezależną weryfikację.
Śledzone działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują m.in. zużycie energii, emisje CO2, zużycie wody, ilość odzyskanych materiałów opakowaniowych oraz ograniczenie stosowania materiałów o niskim poziomie biodegradacji. Ocenia się również wydajność czyszczenia, ponieważ stosowanie środków czyszczących o niskim stopniu oddziaływania na środowisko, które nie działają, mija się z celem. Wyniki podlegają niezależnej weryfikacji.

Redukcja śladu węglowego i ilości opakowań

Karta obowiązuje od 2005 roku. W ciągu 15 lat przedsiębiorstwa objęte Kartą ograniczyły emisje CO2 o 40% na jedną tonę produkcji, znacznie przekraczając cel ustalony przez UE po porozumieniu paryskim w 2015 r., polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku. Ilość opakowań zmniejszono o 32%.

Sama Karta jest również regularnie aktualizowana i uaktualniana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (A.I.S.E.), które stworzyło ten program. Na przykład, nowym celem wprowadzonym w 2019 r. jest zapewnienie, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.

Znak zrównoważonego rozwoju przemysłu

Znaku Karty mogą używać firmy, które – oprócz wymogów produkcyjnych – spełniają również normy dotyczące produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Konsumenci mogą być pewni, że produkty opatrzone tym znakiem spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa środowiskowego, minimalizują ilość odpadów i dostarczają jasnych i przejrzystych informacji o tym, jak używać produktów w sposób bardziej zrównoważony. Obejmują one:
- efektywne wykorzystanie zasobów (np. poprzez promowanie bardziej zagęszczonych produktów)
- profil bezpieczeństwa środowiskowego preparatu (oparty na restrykcyjnych i konserwatywnych ocenach narażenia)
- optymalne wykorzystanie opakowań i zawartości materiałów pochodzących z recyklingu
- wydajność czyszczenia
- zapewnienie wskazówek dotyczących najlepszego wykorzystania w celu promowania zrównoważonej konsumpcji.
Możesz mieć pewność, że znak ten pomoże Ci wybrać detergenty i środki czystości, które spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Zwracaj uwagę na to, jak czyścisz

Wszystko to są dobre wiadomości, ale czy wiesz, że większość produktów takich jak detergenty do prania i zmywania naczyń wywiera wpływ na środowisko naturalne podczas ich używania? Dzieje się tak ze względu na energię zużywaną w procesie czyszczenia.

Mając to na uwadze, bardzo ważne jest, aby podczas czyszczenia starać się stosować zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii

Szukaj produktów, które posiadają logo Karty Zrównoważonego Czyszczenia, stosuj się do umieszczonych na etykiecie wskazówek dotyczących zrównoważonego użytkowania i zapoznaj się z wszystkimi innymi przydatnymi wskazówkami dostępnymi na tej stronie.

Wszystkie szczegóły dotyczące kryteriów i zasad Karty znajdują się na stronie www.sustainable-cleaning.com