Czy wiesz, że 89% konsumentów w krajach UE* uważa, że czystość ich mieszkania daje im poczucie spokoju? Zawsze pamiętaj o ochronie zdrowia. Utrzymanie naszych domów w czystości i praktykowanie dobrych nawyków higienicznych jest niezbędne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Sprzątanie wykonane w sposób efektywny, bezpieczny i zrównoważy nie musi wcale być codziennym wyzwaniem. Kluczowym czynnikiem naszego dobrego stanu zdrowia są dobre nawyki.

Najpierw powiedzmy sobie jasno, co mamy na myśli, gdy mówimy o czyszczeniu i higienie.

Czyszczenie i higiena – co to znaczy?

Czyszczenie to mechaniczne lub chemiczne usuwanie brudu i zanieczyszczeń z ludzkiego ciała, przedmiotu lub obszaru. Zazwyczaj po czyszczeniu przy użyciu mydła lub detergentu płukanie wodą wystarcza do usunięcia widocznych zabrudzeń i alergenów. Czyszczenie zmniejsza również liczbę mikroorganizmów na rękach, powierzchniach i tkaninach.

Dezynfekcja jest ukierunkowanym zastosowaniem środka dezynfekującego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji w sytuacjach, w których istnieje wysokie ryzyko przeniesienia się szkodliwych mikroorganizmów (np. gdy ktoś jest zakażony lub jest podatny na infekcję). Produkty te zapobiegają rozprzestrzenianiu się infekcji poprzez dezaktywację lub zabijanie szkodliwych organizmów.

Higiena: jest to praktyka, dzięki której ludzie utrzymują dobry stan zdrowia. Utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, czyszczenie i – w razie potrzeby – dezynfekcja powierzchni, rąk, urządzeń i przedmiotów osobistego użytku w celu przerwania łańcucha infekcji – wszystko to przyczynia się do podniesienia standardu higieny. Inne środki higieny to na przykład zachowanie bezpiecznego dystansu od osób chorych.

Sprzątanie i higiena w domu – podstawowe zasady

Sprzątamy nasz dom, ponieważ lubimy mieszkać w przyjemnym otoczeniu. Ale praktyki w zakresie sprzątania naszych domów mają również wpływ na utrzymanie naszego zdrowia.

1. Rutynowe praktyki, które stosujemy w celu utrzymania czystości i przyjemnego zapachu naszych domów, są źródłem naszego dobrego samopoczucia, co z kolei przyczynia się do utrzymania zdrowia.
2. Rutynowe sprzątanie zmniejsza poziom „zanieczyszczeń” i insektów, takich jak roztocza kurzu domowego i wszy, które mogą mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, np. alergeny znajdujące się w kurzu mogą powodować alergie i prowadzić do astmy.
3. Częste sprzątanie w celu usunięcia kurzu, brudu i resztek żywności ogranicza ryzyko pojawienia się w domu myszy, karaluchów itp.
4. Regularne pranie bielizny pościelowej pomaga zapobiegać pluskwom.
5. Rutynowe czyszczenie zmniejsza poziom grzybów rozwijających się w wilgotnych miejscach w kuchni, łazience i toalecie, które mogą powodować. objawy ze strony układu oddechowego
6. Szczególne praktyki (np. czyszczenie, dezynfekcja, obróbka cieplna) stosowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się szkodliwych mikroorganizmów są ważne w celu zapobiegania chorobom zakaźnym.
W przypadku czynności opisanych w punktach 1–5 stosuje się codzienne lub cotygodniowe rutynowe czyszczenie, aby ograniczyć te potencjalne zagrożenia do akceptowalnego poziomu. Ale sprawa wygląda inaczej w przypadku czyszczenia w celu zapobiegania infekcjom.

Dowiedz się więcej o przerwaniu łańcucha infekcji poprzez ukierunkowaną higienę

*Badanie konsumenckie A.I.S.E. 2020 w 23 państwach UE

Międzynarodowe Forum Naukowe (International Scientific Forum – IFH) zostało utworzone w 1997 r. w celu rozwijania i promowania higieny w domu i w środowisku życia codziennego w oparciu o solidne zasady naukowe.

Niniejszy artykuł został napisany we współpracy z profesor Sally Bloomfield, która jest Przewodnicząca i członkiem Naukowej Rady Doradczej IFH oraz profesorem honorowym Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Profesor Bloomfield jest uznanym ekspertem w dziedzinie higieny domowej, posiadającym ponad 30-letnie doświadczenie w badaniach i edukacji w zakresie higieny.

Międzynarodowe Forum Naukowe (International Scientific Forum – IFH) zostało utworzone w 1997 r. w celu rozwijania i promowania higieny w domu i w środowisku życia codziennego w oparciu o solidne zasady naukowe.

Uwaga
cleanright.eu używa terminu „mikroorganizmy” w odniesieniu zarówno do organizmów pożytecznych, jak i szkodliwych.. Nie używamy terminu „zarazki”, ponieważ słowo to jest często mylące i błędnie odnosi się do „szkodliwych drobnoustrojów”.