Przechowywanie detergentów i środków czystości w bezpiecznym miejscu staje się naprawdę ważne, gdy masz w domu małe dzieci, a zwłaszcza takie, które już zaczęły raczkować. W takim przypadku zdecydowanie produkty takie musisz przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, które mimo wszystko musi być łatwo dostępne dla Ciebie, gdy robisz pranie, zmywasz naczynia lub sprzątasz swój dom.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, pamiętaj o następujących zasadach odnośnie środków czystości

  1. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci
  2. Przechowuj je wysoko lub w zamkniętej szafce
  3. Trzymaj je w oryginalnym opakowaniu
  4. Zawsze zamykaj opakowanie

Przechowywanie poza zasięgiem dzieci

Najważniejsze jest, aby przechowywać detergenty i środków czystości w taki sposób, aby były one niedostępne dla dzieci.

Najlepsze jest przechowywanie na dużej wysokości

Nigdy nie pozostawiaj opakowania lub butelki na podłodze lub na blacie pralki lub zmywarki do naczyń. Idealnie byłoby trzymać takie środki w szafce podwieszanej lub na wysokiej półce, na przykład tuż nad pralką lub zlewem kuchennym.

Blokada przed dostępem dzieci

Jeśli nie jest to możliwe i środki czystości muszą być przechowywane w niskiej szafce, drzwi powinny być wyposażone w zamek zabezpieczający przed dziećmi. Drzwi takiej szafki nie mogą być nigdy pozostawione otwarte, nawet podczas napełniania pralki lub zmywarki. Małe dzieci są zaskakująco szybkie!

Bezpieczne przechowywanie i unikanie pomyłek

Dzieci należy chronić przed niebezpiecznymi w skutkach pomyłkami, więc pamiętaj, aby nigdy nie przechowywać detergentów i środków czystości wraz z produktami do higieny osobistej, jedzeniem, napojami, naczyniami kuchennymi i sztućcami.

Przechowuj produkty w ich oryginalnym opakowaniu, aby mieć pod ręką instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania. Nigdy nie używaj starych opakowań z żywnością jako pojemnika na detergenty.

Upewnij się, że oryginalne opakowanie jest zawsze prawidłowo zamknięte. Niektóre produkty są dostarczane w opakowaniach zabezpieczonych przed dostępem dzieci; zawsze szczelnie zamykaj takie opakowania po użyciu. Przekręć dyszę spryskiwacza spustowego do położenia zamkniętego, aby zabezpieczyć produkt przed przypadkowym użyciem.

Przechowuj kapsułki poza zasięgiem dzieci.

Jeśli używasz kapsułek do prania z płynnym detergentem, zwróć szczególną uwagę, aby od razu zamknąć pudełko, zamknąć drzwiczki pralki i umieścić pudełko wysoko poza zasięgiem wzroku i poza zasięgiem dzieci. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.keepcapsfromkids.eu.

W razie wypadku

Na wypadek, gdyby dziecko przypadkowo miało kontakt z produktem, zachowaj numer Centrum kontroli zatruć i trzymaj go w miejscu, w którym możesz go łatwo znaleźć.