Niniejsze ogólne wskazówki zawierają dobre rady dotyczące higieny na wypadek, gdyby ktoś w Twoimi domu zachorował. Szczegółowe wytyczne należy zawsze uzyskać u lekarza, który wskaże Ci konkretne działania, które należy podjąć w związku z chorobą.