W razie wypadku

  1. Zachowaj spokój.
  2. Zasięgnij porady lekarza. Znajdź informacje na temat postępowania w nagłych wypadkach na etykiecie i postępuj zgodnie z instrukcjami pierwszej pomocy:
  • Spożycie: nie wywołuj wymiotów, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub centrum kontroli zatruć.
  • Kontakt z oczami lub skórą: dokładnie przepłucz czystą wodą i, jeśli podrażnienie lub ból nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem. Jeśli stosujesz soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij.
  • Reakcja alergiczna: w przypadku obrzęku w okolicach gardła wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe.
  1. W razie nagłego zdarzenia zasięgnij porady lekarza. Pomoc możesz również uzyskać w lokalnym centrum kontroli zatruć.


Połknięcie
Musisz posiadać następujące informacje, aby przekazać je lekarzowi:
- Jaki produkt został połknięty;
- Ile produktu zostało połknięte (kęs, łyk, filiżanka itp.);
- Kiedy produkt został połknięty;
- Objawy;
- Podjęte środki pierwszej pomocy;
- Wiek i/lub waga osoby poszkodowanej.
- Znane alergie

Kontakt ze skórą
W razie kontaktu niebezpiecznych produktów ze skórą, dokładnie ją przemyj czystą, zimną lub letnią wodą. W przypadku kontaktu z produktami żrącymi, przemywaj przez co najmniej 10-15 minut. W razie wątpliwości i/lub utrzymującego się bólu skontaktuj się z lekarzem. Więcej informacji na temat niebezpiecznych produktów i symboli, które można znaleźć na ich opakowaniach, można znaleźć w rozdziale Przeczytaj etykietę.

Kontakt z oczami
W przypadku zanieczyszczenia oczu żrącą substancją, musisz dokładnie przepłukać oczy czystą, zimną lub letnią wodą.. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, zdejmij je natychmiast po kontakcie z produktem; szkodliwe substancje mogą gromadzić się w cieczy za soczewkami, co uniemożliwia ich skuteczne wypłukanie. Nie zapomnij również o płukaniu strefy pod powiekami. W razie wątpliwości i/lub utrzymującego się bólu skontaktuj się z lekarzem.

Wdychanie
W razie przypadkowego narażenia drogą oddechową, pierwszą czynnością jest zapewnienie dostępu do świeżego powietrza. Upewnij się, że inne osoby nie wejdą do opuszczonego przez Ciebie pomieszczenia, zanim nie zostanie ono odpowiednio przewietrzone. W razie wątpliwości i/lub utrzymującego się bólu skontaktuj się z lekarzem.