Fordeler

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Safe use

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Unngå kontakt med øynene. Har man fått produktet i øynene, skyll straks grundig med vann.
  • Vask og tørk hendene etter bruk.
  • Må ikke svelges. Oppsøk lege hvis produktet svelges.
  • Personer med følsom eller skadet hud må unngå langvarig kontakt med produktet.

Bærekraftig bruk

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.