Først: les alltid etiketten                                                                                                                                                                                                                                                                                     Noen typer rengjøringsprodukter, som rengjøringsmiddel til rør eller blekemiddel, krever spesielle forholdsregler og er derfor merket med spesielle faresymboler. Hvis du finner et faresymbol på etiketten, må du aldri bruke et produkt før du har lest advarselen og utført de anbefalte sikkerhetstiltakene.

Alle potensielt farlige produkter må ha sikkerhetsinformasjon på etiketten ifølge lovgivning. Det er viktig at forbrukerne leser denne informasjonen slik at de er klar over risikoen og kan utføre de nødvendige tiltakene for å sikre trygg bruk av produktet. Etiketten forteller deg også hva du skal gjøre ved misbruk eller uhell.

Ha alltid produktet med deg når du ringer legen din, giftinformasjonen eller selskapet for å kunne lese etiketten for personen du snakker med. Dette vil la dem gi deg nøyaktige råd om hva du skal gjøre. Hvis du går til legen din, bør du ta med deg produktet i sin originale emballasje.

Merknad: Faresymbolet gjelder kun produktet når det befinner seg i pakningen.

Forebygge uhell fra å skje

  1. Les alltid etiketten og følg instruksjonene for trygg bruk
  2. Når du håndterer etsende produkter, må du ha på deg beskyttelsesklær eller -utstyr som hansker eller vernebriller
  3. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  Jobb ute hvis du kan.
  4. Hold barn borte når du bruker farlige produkter; sett aldri produktet ved siden av bøtten eller på kjøkkenbenken.
  5. Husk at en barnesikret lukking garanterer ikke at barn ikke vil kunne åpne emballasjen; det gjør det bare vanskeligere for dem.  Oppbevar alltid farlige produkter utenfor rekkevidden til barn, helst innelåst.
  6. Fjern aldri etikettene; sørg for at etikettene holdes lesbare.
  7. Bland aldri to eller flere produkter sammen; du kan skape farlige kjemiske reaksjoner.
  8. Hold alltid produktene i sin originale emballasje. Hvis du bruker påfyll, må du alltid bruke den samme beholderen (for å unngå blanding av ulike produkter) og sørg for at barn ikke er til stede når du fyller på.
  9. Lukk emballasjen (eller skyll) før du kaster beholderen.

Følg disse rådene om hva du gjør ved uhell eller misbruk