Den generelle veiledningen nedenfor er laget for å gi gode råd om hygiene hvis noen er syke i husholdningen din. Vær oppmerksom på at det alltid må søkes adekvat veiledning fra legen din som vil gi deg råd i tilfelle det må iverksettes spesifikke tiltak basert på den aktuelle sykdommen til denne personen.

Vennligst også les arikkelen om målrettet hygiene for å bryte smittekjeden og hjelpe til med å beskytte deg selv og familien din mot smittsomme sykdommer.

Generelle råd om hvordan man tar klesvasken

For alle klær, håndklær og sengetøy som har vært i kroppskontakt med en syk personer det god praksis å:
● Vaske plaggene separat fra annen klesvask
● Fylle vaskemaskinen og deretter vaske hendene dine umiddelbart
● Vask ved varme temperaturer (dvs. 60 ºC eller over, fortrinnsvis ved hjelp av et vaskeprodukt som inneholder aktivt oksygenblekemiddel (se ingrediensene på baksiden av pakningen).

Merknad: Forsikre deg om at vaskesyklusen når denne temperaturen i tilstrekkelig lang tid.

Generell veiledning om hvordan man rengjør overflater

● Vask hendene ofte med såpe og vann eller vannløse håndrensemidler og desinfiser ofte brukte berøringsflater med et godkjent desinfiserende produkt eller våtserviett som dreper virus (se merknader nedenfor). Hvis dette ikke er mulig (vil f.eks. føre til at overflaten eller gjenstanden vil bli skadet), unngå å berøre overflaten i det hele tatt. Husk at et virus vanligvis kan overføres til andre i hjemmet ditt via PC-tastaturer, TV-fjernkontroller, telefoner, dørhåndtak, håndtak til tappekran, toalettseter og spylehåndtak etc.
● Rengjør og desinfiser toalettet daglig.
● Kluter og svamper kan enkelt spre virus fra en overflate til en annen. Pass på at kluter desinfiseres umiddelbart etter hvert bruk med et godkjent desinfiseringsmiddel som dreper virus**. Tørk kluten nøye fram til neste bruk. Alternativt kan du bruke en engangsklut eller våtserviett. 
● Personer som er syke må ikke dele håndklær, tannbørster, bestikk, etc. med andre familiemedlemmer.
● Personer som er syke må ikke lage mat til andre. Vask bestikk og tallerkner i varmt såpevann, rens godt og tørk nøye. Hold de separate fra kjøkkenutstyret til andre familiemedlemmer.

*Vannløse håndrensemidler (også kalt håndvask) som er effektive i å inaktivere luftveisvirus på hendene inkluderer mange autoriserte produkter basert på >70% alkohol, peroksyd, hypokloritt og andre aktive ingredienser. Ikke alle produktene er effektive mot virus, så sjekk etiketten om produktet er godkjent for dette formålet.
**Desinfeksjonsmidler og desinfiserende rengjøringsmidler som godkjent av EU BPR prosessen.
***Alkoholservietter som inneholder 70% alkohol er nyttige for å desinfisere delikate eller små overflater (v/v er prosentandelen alkohol i volum).
Akredittering og ande informasjonskilder: Det internasjonale forum for hjemmehygiene (IFH)