Lees eerst het etiket

Bepaalde soorten huishoudelijke producten, zoals afvoerreinigers of bleekmiddel, vereisen speciale voorzorgsmaatregelen en zijn daarom gemarkeerd met speciale gevarensymbolen. Als u een gevaarsymbool op het etiket vindt, gebruik dan nooit een product totdat u de waarschuwingsverklaring zorgvuldig hebt gelezen en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen hebt genomen.

Volgens de wet moeten alle potentieel gevaarlijke producten voorzien zijn van veiligheidsinformatie op het etiket. Het is van essentieel belang dat de consument deze informatie leest, zodat hij zich bewust is van het risico en de nodige stappen kan ondernemen om een veilig gebruik van het product te waarborgen. Het label vertelt u ook wat u moet doen in geval van misbruik of een ongeluk.

Houd het product altijd bij u wanneer u uw arts, het antigifcentrum of het bedrijf opbelt om het etiket aan de persoon te kunnen lezen terwijl u aan de lijn bent. Zo kunnen ze u precies adviseren over wat u moet doen. Als u naar uw arts gaat, neem dan het product mee in de originele verpakking.

Opmerking: Het gevaarsymbool is alleen van toepassing op het product zoals het in de verpakking zit.

Voorkom ongelukken

1. Lees altijd het label en volg de instructies voor veilig gebruik
2. Draag bij het hanteren van bijtende producten beschermende kleding of uitrusting zoals handschoenen of een veiligheidsbril
3. Zorg voor goede ventilatie. Werk waar mogelijk buiten.
4. Houd kinderen uit de buurt bij het gebruik van gevaarlijke producten; laat het product nooit naast de emmer of op het aanrecht liggen.
5. Onthoud dat een kinderveilige sluiting niet garandeert dat kinderen de verpakking niet kunnen openen; het maakt het alleen maar moeilijker voor hen. Bewaar gevaarlijke producten altijd buiten het bereik van kinderen, bij voorkeur achter slot en grendel.
6. Verwijder nooit de etiketten; zorg ervoor dat de etiketten leesbaar blijven.
7. Meng nooit twee of meer producten door elkaar: u zou gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken.
8. Bewaar de producten altijd in hun originele verpakking. Als u navullingen gebruikt, gebruik dan altijd dezelfde container (ter voorkoming dat er verschillende producten worden gemengd) en zorg ervoor dat er geen kinderen aanwezig zijn bij het navullen.
9. Sluit de verpakking (of spoel af) voordat u de container weggooit.

Volg dit advies over wat te doen in geval van een ongeluk of misbruik