In noodgevallen
  1. Blijf kalm
  2. Zoek medisch advies. Zoek de noodinformatie op het etiket en volg   de EHBO-instructies op:

  • Inslikken: geen braken opwekken, direct een arts of een antigifcentrum bellen
  • Contact met de ogen of de huid: spoel grondig met schoon water en neem contact op met een arts als de irritatie of de pijn aanhoudt. Als u contactlenzen draagt, verwijder ze dan onmiddellijk.
  • Allergische reactie: bel een dokter of hulpdiensten als er een zwelling rond de keel optreedt

    3. In geval van nood moet u een arts raadplegen. Dit kan ook worden verkregen bij uw lokale Antifgifcentrum

Inslikken
Wees voorbereid om de volgende informatie aan uw arts te geven:
- Welk product is ingeslikt;                                                                           
- Hoeveel van het product is ingeslikt (beet, slok, beker, etc.);
- Op welk tijdstip is het product ingeslikt;                                                   
- De symptomen;
- De uitgevoerde EHBO-maatregelen;
- De leeftijd en/of het gewicht van de patiënt.
- Bekende allergieën

De huid
Wanneer gevaarlijke producten in contact komen met uw huid, moet u deze grondig afspoelen met schoon, koud of lauw water. Bij bijtende producten minstens 10-15 minuten spoelen. U moet uw arts raadplegen indien u twijfelt en/of als de pijn aanhoudt. Voor meer informatie over gevaarlijke producten en de symbolen die u op de verpakking vindt, raadpleegt u het gedeelte Lees het etiket.

De ogen
Wanneer er een bijtende stof in uw ogen spat, moet u deze grondig spoelen met schoon, koud of lauw water. Als u contactlenzen draagt, verwijder deze dan onmiddellijk na het contact met het product; er kunnen zich stoffen ophopen in het traanvocht achter de lenzen, waardoor de stof niet kan worden uitgespoeld. Vergeet niet om ook onder de oogleden te spoelen. U moet uw arts raadplegen indien u twijfelt en/of als de pijn aanhoudt.

Inademing
Bij toevallige inademing is het eerste wat men moet doen, frisse lucht inademen. Zorg ervoor dat er geen andere mensen in de kamer komen nadat u de kamer hebt verlaten voordat deze goed is geventileerd. U moet uw arts raadplegen indien u twijfelt en/of als de pijn aanhoudt.

Antifgifcentra (PCC's) in Europese landen - Contactgegevens