Grote schoonmaak- en onderhoudsproducten zijn gebaseerd op hoogwaardige chemische formules om de klus te klaren. Fabrikanten stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn voor gebruik door middel van strenge tests en door het verstrekken van 'makkelijk te volgen' instructies en etikettering.
Maar hoe bepalen fabrikanten wat veilig is en wat niet? Hoe worden de niveaus van 'gevaar' en 'risico' vastgesteld?

Bij de behandeling van de veiligheidskenmerken van chemische ingrediënten is het belangrijk om de precieze betekenis van de gebruikte terminologie te begrijpen. Zo gebruiken veel mensen de termen “gevaar” en “risico” alsof ze onderling verwisselbaar zijn, maar in feite hebben deze woorden een heel andere betekenis.

Wat is het verschil tussen risico, gevaar en blootstelling?

Het gevaar van een chemische stof is zijn intrinsieke vermogen om schadelijke effecten te veroorzaken. Het risico is de waarschijnlijkheid dat deze effecten zich voordoen in de toepassingen waarin de chemische stof wordt gebruikt.

GEVAAR: De manier waarop een object of een situatie schade kan toebrengen aan de gezondheid en/of het milieu

x

BLOOTSTELLING: De mate waarin de waarschijnlijke ontvanger van de schade wordt blootgesteld aan of kan worden beïnvloed door het gevaar

=

RISICO: De kans dat de schade daadwerkelijk optreedt

Het oversteken van de weg is bijvoorbeeld een gevaarlijke actie, omdat het in een ongeval kan eindigen. Maar niemand stelt voor om dit te verbieden. In dit voorbeeld verminderen de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen op basis waarvan de actie wordt uitgevoerd, het risico tot een aanvaardbaar niveau. Hetzelfde principe kan worden toegepast op chemicaliën.

Voor een chemische stof moet een risicobeoordeling niet alleen rekening houden met de intrinsieke gevaren van die chemische stof, maar ook met de wijze waarop die gevaren kunnen worden beperkt door de blootstelling tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Het is daarom essentieel om informatie over chemische stoffen te verstrekken op basis van gevaren- en risicoanalyses, zodat klanten en eindgebruikers een goed inzicht krijgen in de betrokken veiligheidskwesties.

Hiermee toont de industrie haar betrokkenheid bij een verantwoord gebruik van haar producten, zowel voor de veiligheid van de mens als voor het milieu.

Beoordeling en management van het risico van chemische stoffen

Om het risico te beheersen, houden fabrikanten van producten die chemische ingrediënten gebruiken rekening met de conclusies van de risicobeoordelingen bij de ontwikkeling van hun formules. Op basis van deze conclusies bepalen zij hoe het risico kan worden beperkt en communiceren zij aan klanten en eindgebruikers de relevante informatie over het veilig gebruik van het product en de passende risicobeperkende maatregelen die moeten worden genomen.
 
Deze informatie wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen, waaronder de website van de fabrikant, de klantenservicelijn en het etiket of de verpakking van het product zelf.