Deze algemene richtlijnen bevatten hygiëneadvies voor het geval er iemand in huis ziek is. Vraag altijd advies aan uw arts, die zal u vertellen of het nodig is specifieke maatregelen te treffen voor de betreffende ziekte.