Pirmkārt: vienmēr izlasiet etiķeti
Noteikti saimniecības produktu veidi, piemēram, cauruļu tīrīšanas līdzekļi vai balinātāji, prasa pret sevi īpašu piesardzību, tādēļ ir marķēti ar īpašas bīstamības simboliem. Ja redzat uz etiķetes bīstamības simbolu, nelietojiet produktu, kamēr nav uzmanīgi izlasīts brīdinājuma paziņojums un nav veikti ieteicamie piesardzības pasākumi.

Atbilstoši likumam visiem potenciāli bīstamiem produktiem uz etiķetes jābūt norādītai drošības informācijai. Ir ļoti svarīgi, lai patērētāji izlasītu šo informāciju, lai viņi zinātu par riskiem un varētu veikt nepieciešamos pasākumus, lai produkta lietošana būtu droša. Uz etiķetes arī ir sniegta informācija, kā rīkoties nepareizas lietošanas vai negadījumu situācijās.

Ja sazināties ar ārstu, saindēšanās centru vai uzņēmumu, noteikti turiet produktu pie sevis, lai varētu nolasīt uz etiķetes norādīto informāciju sazvanītajai personai. Tas viņiem ļaus sniegt precīzus ieteikumus, kā rīkoties. Ja dodaties pie ārsta, paņemiet produktu līdzi tā oriģinālajā iepakojumā.

Piezīme: Bīstamības simbols attiecas tikai uz produktu, kāds tas ir iepakojumā.

Negadījumu prevencija

  1. Vienmēr izlasiet etiķeti un izpildiet drošas lietošanas instrukcijas
  2. Kad strādājat ar kodīgiem produktiem, valkājiet aizsargdrēbes vai līdzekļus, kā cimdus vai aizsargbrilles
  3. Gādājiet par atbilstošu ventilāciju.  Kad vien iespējams, strādājiet ārpus telpām.
  4. Strādājot ar bīstamiem produktiem, bērni nedrīkst atrasties tuvumā; nekādā gadījumā neatstājiet šo produktu blakus spainim vai uz letes.
  5. Atcerieties, bērnu drošs noslēgs vēl negarantē, ka bērni nespēs atvērt iepakojumu; tas tikai padara atvēršanu viņiem sarežģītāku.  Vienmēr glabājiet bīstamus produktus bērniem neaizsniedzamā vietā, vēlams ieslēgtus.
  6. Nekādā gadījumā nenoņemiet etiķetes; gādājiet, lai etiķetes paliktu salasāmas.
  7. Nekādā gadījumā nejauciet kopā divus vai vairāk produktus: tas var izraisīt bīstamas ķīmiskās reakcijas.
  8. Vienmēr glabājiet produktus to oriģinālajā iepakojumā. Ja veicat uzpildīšanu, vienmēr izmantojiet to pašu taru (lai izvairītos no dažādu produktu samaisīšanas), kā arī gādājiet, lai uzpildes laikā tuvumā neatrastos bērni.
  9. Noslēdziet (vai izskalojiet) iepakojumu, pirms izmest to atkritumos.

Izpildiet šos ieteikumus, kā rīkoties negadījuma vai nepareizas lietošanas situācijās