Pirmiausia: visada perskaitykite etiketę

Naudojant tam tikrų tipų buitinius produktus, pvz., kanalizacijos valiklius ar baliklius, reikia imtis specialių atsargumo priemonių, todėl jie pažymėti specialiais pavojų simboliais. Jei etiketėje randate pavojaus simbolį, niekada nenaudokite produkto, kol atidžiai neperskaitysite įspėjimų ir nesiimsite rekomenduojamų atsargumo priemonių.

Pagal teisės aktus ant visų galimai pavojingų produktų pritvirtintoje etiketėje turi būti nurodyta saugos informacija. Vartotojams labai svarbu perskaityti šią informaciją, kad jie žinotų apie riziką ir galėtų imtis būtinų priemonių saugiam produkto naudojimui užtikrinti. Etiketėje taip pat nurodoma, ką daryti netinkamo naudojimo arba nelaimingo atsitikimo atveju.

Visada turėkite produktą su savimi, kai skambinate gydytojui, apsinuodijimų kontrolės centrui arba įmonei, kad galėtumėte perskaityti etiketę asmeniui, su kuriuo kalbatės. Tai padės jiems duoti tikslių patarimų, ką daryti. Jei kreipsitės į gydytoją, pasiimkite šį produktą jo originalioje pakuotėje.

Pastaba. Pavojaus simbolis taikomas tik tokiam pakuotėje esančiam produktui.

Išvenkite nelaimingų atsitikimų

  1. Visada perskaitykite etiketę ir laikykitės saugaus naudojimo instrukcijų.
  2. Tvarkydami ėsdinančius produktus, dėvėkite apsauginius drabužius arba priemones, pvz., pirštines arba apsauginius akinius.
  3. Pasirūpinkite tinkama ventiliacija.  Kai įmanoma, dirbkite lauke.
  4. Naudodami pavojingus produktus pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiau nuo jūsų; niekada nepalikite produkto šalia kibiro arba ant stalviršio.
  5. Atminkite, kad vaikams neįveikiamas dangtelis negarantuoja, kad vaikai negalės atidaryti pakuotės; ją tik sunkiau atidaryti.  Visada laikykite pavojingus produktus vaikams neprieinamoje vietoje – rekomenduotina rakinamoje vietoje.
  6. Niekada nenulupkite etikečių; pasirūpinkite, kad jos išliktų įskaitomos.
  7. Niekada nemaišykite dviejų ar daugiau produktų: galite sukelti pavojingas chemines reakcijas.
  8. Visada laikykite produktus gamintojo pakuotėje. Jei naudojate papildymus, visada naudokite tą pačią talpyklą (kad nesumaišytumėte skirtingų produktų) ir pasirūpinkite, kad pildant šalia nebūtų vaikų.
  9. Prieš išmesdami talpyklą, uždarykite pakuotę (arba ją praskalaukite).

Laikykitės šio patarimo, ką daryti įvykus nelaimingam atsitikimui arba netinkamai naudojant