Οφέλη

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
  • Ξεπλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
  • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
  • Άτομα με ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.

Βιώσιμη χρήση

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.