Ensin: lue aina etiketti
Tietyt kodinhoitotuotteet, kuten viemärien puhdistus- tai valkaisuaineet, vaativat erityistä varovaisuutta, ja siksi ne on merkitty erityisillä varoitusmerkeillä. Jos löydät varoitusmerkin etiketistä, älä koskaan käytä tuotetta, ennen kuin olet lukenut varoitustekstin huolellisesti ja ryhtynyt suositeltuihin varotoimenpiteisiin.

Lain mukaan kaikkien mahdollisesti vaarallisien tuotteiden etiketeissä  on oltava turvallisuustiedot. Kuluttajien on tärkeä tutustua näihin tietoihin, jotta he tietävät riskit ja voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Etiketti kertoo myös, mitä tehdä väärinkäytön tai onnettomuuden sattuessa.

Pidä tuote lähettyvilläsi, kun soitat lääkärillesi, myrkytystietokeskukseen tai tuotteesta vastaavaan yritykseen pystyäksesi antamaan tarvittavat tiedot puhelimessa olevalle henkilölle. Tämä mahdollistaa, että he voivat antaa sinulle tarkat neuvot siitä, mitä on tehtävä. Jos menet lääkäriin, ota mukaasi tuote sen alkuperäispakkauksessa.

Huomio: Varoitusmerkki koskee vain tuotetta sellaisena kuin se on pakkauksessa.

Ehkäise onnettomuuksia

  1. Lue aina etiketti ja noudata turvallisen käytön ohjeita
  2. Käsitellessäsi syövyttäviä tuotteita, käytä suojavaatetusta tai -varusteita, kuten suojakäsineitä tai -laseja
  3. Varmista asianmukainen ilmanvaihto.  Työskentele ulkona aina, kun se on mahdollista.
  4. Pidä lapset poissa vaarallisia tuotteita käytettäessä; älä koskaan jätä tuotetta ämpärin viereen tai työtasolle.
  5. Muista, että lapsiturvallinen suljin ei takaa sitä, etteivät lapset pysty avaamaan pakkausta; se vain vaikeuttaa pakkauksen avaamista.  Säilytä aina vaarallisia tuotteita lasten ulottumattomissa, mieluiten lukitussa paikassa.
  6. Älä koskaan poista etikettejä; varmista, että etiketit ovat luettavissa.
  7. Älä koskaan sekoita kahta tai useampaa tuotetta: saatat aiheuttaa vaarallisia kemiallisia reaktioita.
  8. Pidä tuotteet aina niiden alkuperäispakkauksissa. Jos käytät täyttöpakkausta, käytä aina samaa pakkausta (välttääksesi eri tuotteiden sekoittamisen) ja varmista, että lapset eivät ole läsnä täytön aikana.
  9. Sulje pakkaus (tai huuhtele) ennen pakkauksen hävittämistä.

 Noudata näitä neuvoja onnettomuustilanteessa tai väärinkäytön yhteydessä