Kõigepealt lugege alati etiketti

Teatud tüüpi majapidamistoodete, nagu torupuhastite ja valgendite, kasutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik ning seetõttu on need tähistatud eriliste ohusümbolitega. Kui leiate etiketilt ohusümboli, siis ärge kasutage toodet enne, kui olete hoiatuslause hoolikalt läbi lugenud ning soovitatud ettevaatusabinõud kasutusele võtnud.

Seaduse kohaselt peavad kõigi potentsiaalselt ohtlike toodete etiketid sisaldama ohutusteavet. Tarbijad peaksid seda teavet lugema, et nad tunneksid ohte ja saaksid rakendada toote ohutuks kasutamiseks vajalikke meetmeid. Etiketil on kirjas ka see, mida teha valesti kasutamise või õnnetuse korral.

Oma arstile, mürgistusteabekeskusesse või tootjale helistades hoidke toodet alati lähedal, et saaksite selle etiketil olevat teavet ette lugeda. Tänu sellele antakse teile täpset nõu, mida teha. Arsti juurde minnes võtke toode originaalpakendis kaasa.

Märkus: ohusümbol kehtib ainult pakendis oleva toote kohta.

Vältige õnnetusi

  1. Lugege alati etiketti ning järgige ohutu kasutamise juhiseid.
  2. Söövitavaid tooteid käsitsedes kandke kaitseriideid või -varustust nagu kindad ja kaitseprillid.
  3. Tagage korralik tuulutus.  Kui võimalik, töötage väljas.
  4. Ohtlikuid tooteid kasutades hoidke lapsi eemal; ärge kunagi jätke selliseid tooteid ämbri kõrvale ega köögikapile.
  5. Pidage meeles, et lapsekindel sulgur ei takista lapsi pakendit avamast, vaid muudab selle neile lihtsalt raskemaks.  Hoidke ohtlikke tooteid alati lastele kättesaamatus kohas, eelistatult luku taga.
  6. Ärge kunagi eemaldage etikette; veenduge, et märgised jäävad loetavaks.
  7. Ärge kunagi segage tooteid kokku: nii võite tekitada ohtlikke keemilisi reaktsioone.
  8. Hoidke tooteid alati originaalpakendis. Kui kasutate täitepakke, siis valage toodet alati ühte ja samasse mahutisse (et vältida erinevate toodete segunemist) ning veenduge, et lapsed ei viibi pakendi täitmise juures.
  9. Enne mahuti äraviskamist sulgege pakend (või loputage seda).

Õnnetuste või valesti kasutamise korral käituge alljärgnevalt.