Fordele

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

Sikker brug

  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene grundigt med vand, hvis produktet kommer i øjnene.
  • Vask hænderne efter brug.
  • Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp.
  • Folk med følsom eller beskadiget hud bør undgå længere tids kontakt med produktet.

Bæredygtig brug

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.