Výhody

  • Starch reduces the chance of wrinkling and can make ironing easier.

  • It also helps to keep a nice crisp crease in trousers or a shirt sleeve.

     

Bezpečné používání

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.
  • Po použití si opláchněte ruce.
  • Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Udržitelné používání

  • If you are going to store articles for a while, do not starch them first. Starch attracts bugs and can cause items to yellow over time.