Výhody

 • Sodium hypochlorite-based bleach products (‘chlorine bleach’) can be very effective at removing tough stains from white fabrics.

 • Chorine bleach will whiten laundry items that have yellowed.

Bezpečné používání

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.
 • Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Nemíchejte s jinými výrobky.
 • Výrobek přechovávejte v původním obalu.

Udržitelné používání

 • Bleach additives can be added into the washing machine. Oxygen-based bleach additives are normally added to the main wash and chlorine-based bleaches can be added in before the final rinse cycle.

 • If you are using a chlorine-based bleach additive in your laundry, do not use fabric softener.

 • Do not add bleach directly into the machine drum as it may damage your clothes.

 • Always read the care label on your garment before using bleach.

 • Always read the product label and follow the instructions to achieve best results. For coloured garments, use a bleach product that is not chlorine based.