Víte, že 89 % spotřebitelů* v EU má pocit, že když je jejich domácnost čistá, cítí se spokojeně? Neberte zdraví jako samozřejmost. Udržování našeho domova v čistotě a správné hygienické návyky jsou zcela zásadní pro naše zdraví a pohodu. A děláte-li úklid pořádně, bezpečně a udržitelně, nemusí být ani únavný. Správné návyky jsou důležité pro pevné zdraví.

Nejprve si vysvětlíme, co úklidem a hygienou vlastně myslíme.

Úklid a hygiena – co se jimi rozumí?

Úklid, čištění neboli mytí je mechanické nebo chemické odstraňování nečistot a špíny z lidského těla, předmětu nebo nějakého prostoru. Za normálních okolností představuje očištění mýdlem nebo čisticím prostředkem s následným omytím vodou dostatečný způsob, jak odstranit viditelnou špínu a alergeny. Čištění také snižuje počet mikrobů, kteří se na rukou, površích a textiliích vyskytují.

Dezinfekce je cílené použití dezinfekčního přípravku za účelem prevence šíření infekce za okolností, kdy panuje vysoké riziko přenosu škodlivých mikrobů (např. je-li nějaká osoba infikována nebo náchylná na infekci). Tyto produkty brání šíření infekce tím, že škodlivé organismy zneškodňují nebo zabíjejí.

Hygiena: je postup, pomocí něhož lidé udržují nebo podporují svoje zdraví. Zajistíme-li čistotu našeho těla a našeho okolí pomocí čištění a v případě potřeby dezinfekce povrchů, rukou, předmětů, okolí a věcí, které používáme, abychom řetězce šíření infekčního onemocnění přerušili, pak to vše přispívá k hygieně. Mezi další hygienická opatření může patřit také udržování určité vzdálenosti od nemocných osob.

Úklid a hygiena v domácnosti – základní zásady

Náš domov uklízíme, protože chceme žít v příjemném prostředí. Ale i postupy úklidu a čištění, které v domácnostech používáme, mají vliv na zachování našeho zdraví.

  1. Běžné úkony, pomocí kterých propůjčujeme našim domovům příjemný vzhled a vůni, nám dávají pocit pohody, která přispívá k udržení zdraví.
  2. Běžný úklid snižuje v domácnosti míru „špíny“ a hmyzu, např. roztočů a vší apod., které by mohly mít nepříznivý vliv na naše zdraví, např. alergeny přítomné v prachu mohou způsobovat alergie jako např. astma.
  3. Pravidelný úklid za účelem odstranění prachu, nečistot a částeček potravin snižuje výskyt myší, švábů apod. v domácnosti.
  4. Pravidelné praní ložního prádla zase přispívá k prevenci problémů se štěnicemi.
  5. Pravidelný úklid také snižuje míru výskytu plísní, které rostou na vlhkých místech v kuchyních, koupelnách a toaletách a mohou způsobovat dýchací obtíže.
  6. Konkrétní postupy (např. čištění, dezinfekce, použití tepla), které provádíme za účelem prevence šíření škodlivých mikrobů, jsou důležitou součástí naší ochrany před expozicí škodlivým mikrobům, jež by mohli přivodit infekční choroby.

Aby se tato potenciální rizika snížila na přijatelnou úroveň, výše uvedené činnosti 1 až 5 se provádějí každý den nebo jednou za týden. Ale čištění za účelem prevence infekcí se liší.

Seznamte se s bližšími informacemi o narušení řetězce šíření infekčního onemocnění prostřednictvím cílené hygieny

*Spotřebitelský průzkum A.I.S.E. z roku 2020 provedený ve 23 zemích EU

Spoluautorkou tohoto článku je profesorka Sally Bloomfieldová, která zastává funkci předsedkyně a členky vědecké rady IFH a také čestné profesorky institutu London School of Hygiene and Tropical Medicine. Profesorka Bloomfieldová je uznávanou odbornicí na poli domácí hygieny, přičemž na poli hygieny disponuje více než 30letými zkušenostmi ve výzkumu a vzdělávání. 

International Scientific Forum (IFH) bylo založeno v roce 1997, aby na základě kvalitních vědeckých principů tvořilo a propagovalo hygienu v domácnostech a každodenním životě.

Poznámka

Portál cleanright.eu výrazem „mikrob“ označuje prospěšné i škodlivé mikroorganismy. V anglickém znění nepoužíváme výraz „germs“, neboť tento výraz je mnohdy mylně a nesprávně chápán jako „choroboplodné bakterie“.